لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر در سال ۱۳۹۷ کلا ۵۷ مقاله شامل ۵۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Experimental investigation and development of new correlation for influences of temperature and concentration on dynamic viscosity of MWCNT-SiO2 (20-80)/20W50 hybrid nano-lubricant
۲On the Evaluation of the Use of EKBs to Improve Seismic Performance of Steel Frames
۳The Impact of Cosmetic Surgery on Married Women's Marital Satisfaction and Self-Concept.
۴The Impact of Cosmetic Surgery on Women's Marital Satisfaction and Self-Concept.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.