لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آذرآبادگان در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آذرآبادگان در سال ۱۳۹۴ کلا ۹ مقاله شامل ۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱آنالیز حمله سیاه چاله بر روی شبکه هایMANET با استفاده از پروتکل های مسیریابی AODV و OLSR
۲بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیلگری نوآوری سازمانی
۳مفهوم توسعه اقتصادی و تفاوتهای آن در نظریه های لیبرالیسم و اسلام
۴بررسی تاثیر باورهای وجدان کاری از دیدگاه اسلام بر وجدان کاری کارکنان بانکهایشهرستان سراب
۵کاربرد روش نزدیکی به راه حل ایده آل در محیط فازی (Fuzzy TOPSIS) در انتخاب بهترین پرسنل برای کارخانجات تولیدی مطالعه موردی: موتوژن
۶پیش بینی عوامل موثر بر ورشکستگی شرکت ها با استفاده از تکنیک AHP-TOPSIS و رویکردی بر شبکه های عصبی مصنوعی
۷ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از ترکیبی از مدلهای AHP و TOPSISE مطالعه موردی:شرکت خودروسازی آذهایتکس
۸انتخاب کانال های توزیع برای شرکتهای تولیدی با استفاده از روش TOPSIS فازی
۹شناسایی و الویت بندی ریسک های موجود بر حسب اهمیت در صنعت بانکداری با استفاده از AHP و TOPSIS فازی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.