لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۰

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۰ کلا ۱۳۸ مقاله شامل ۱۱۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Evaluation of nitrogenous fertilizer influence on oil variations of calendula (Calendula officinalis L.) under drought stress conditions
۲Effects of temperature and effective strain on the flow behavior of Ti6Al4V
۳High-fat diet did not change metabolic response to acute stress in rats.
۴Carbon doped boron phosphide nanotubes: a computational study.
۵Numerical study of the flow forming process of AISI 630 stainless steel
۶A comparative study of the relation between emotional intelligence and employee's performance
۷Agronomie evaluation of mechanical and chemical weed management for reducing use of herbicides in single vs. Twin-row sugarbeet
۸Investigation on some ergonomics and psychological strains of common militarism protective clothing
۹Identification common microbes observed on polyester tufting
۱۰Identification common microbes observed on polyester tufting
۱۱Application of new reactive and disperse dye on textile dyeing, printing with acrylate Eco friendly copolymers
۱۲Thermal characterization and flammability of polyester fiber coated with nonionic and cationic softeners
۱۳Educational leaders and role of education on the efficiency of schools principals

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۳۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.