لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۰۰۰ مقاله شامل ۶۰۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۰۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۲۹۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Romidepsin and Simvastatin Induce Gamma Globin Gene
۲Another approach for identification of gene interactions relevant to pathogenesis of complex disorders
۳Discovery of a novel peptidomimetic for the neuroprotective treatment of glaucoma
۴استفاده از متابولیت های ثانویه سنبل آبی ( Eicchornia crassipes ) در خنثی کردن رادیکال های آزاد
۵استفاده از پلی ساکاریدهای سنبل آبی (Eicchornia crassipes) در خنثی کردن رادیکال های آزاد
۶مطالعه بر روی شبیه سازی دینامیکی سیالاتی (CFD) آب شیرین کن ها
۷تاثیر کاربرد زیولیت بر خصوصیات موفولوژیک گیاه صبر زرد (Aloe vera L) تحت شرایط تنش شوری
۸بررسی فلیورسانس کلروفیل گیاه صبر زرد (Aloe vera L) تحت شرایط تنش شوری و کاربرد زیولیت
۹بررسی جابجایی مصب رودخانه سپیدرود و تغییرات خط ساحلی جنوب غربی دریای خزر با استفاده از تکنیک سنجش از دور
۱۰تاثیر پیش تیمار بذر بر درصد و سرعت جوانه زنی گونه (Fisch. ex Link) Agropyron desertroum تحت تنش پلی اتیلین گلایکول 6000
۱۱تاثیر پرایمینگ بذر با اسید آسکوربیک بر درصد جوانه زنی گونه Agropyron pectiniforme Roem. & Schult. تحت تنش پلی اتیلین گلایکول 6000
۱۲مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی با استفاده از مدل رقابتی Nash-Cournot و بررسی اثرات زیست محیطی مطالعه موردی (گلخانه های گوجه فرنگی شهرستان ملایر استان همدان)
۱۳مطالعه برخی ارقام جو زراعی با استفاده از صفت فروکتان تحت تنش سرمای دیررس بهاره
۱۴اثر الگوی تنش سرمای بهاره بر میزان رنگیزه های گیاهی در ارقام جو زراعی (Hordeum vulgare L)
۱۵بررسی روش های بکارگیری سامانه های ذخیره کننده ی انرژی در تجهیزات دما پایین و متوسط با استفاده از مواد تغییر فازدهنده
۱۶اثر ارتفاع از سطح دریا بر خصوصیات کمی و کیفی گونه درختی توس
۱۷عکس العمل گونه توس با استفاده از مدل های خطی و جمعی تعمیم یافته در جنگل اولار سیاه بیشه چالوس
۱۸برآورد ضرایب تابع هزینه گلخانه به روش GME و اثرات نهاده های به کار رفته در محیط زیست
۱۹Correlation between miRNA-122 in semen and fertility in heroin-addicted men
۲۰The Supplementary Effect of 50,000 Units of Vitamin D in Matrnal And Infants
۲۱Three-Dimensional Wet-Electrospun Poly(Lactic Acid)/Multi-Wall Carbon Nanotubes Scaffold Induces Differentiation Of Human Menstrual Blood-Derived Stem Cells Into Germ-Like Cells
۲۲The Relationship Between Metabolic Syndrome, The Nutritional Condition of PCOS Women and Serum Androgen Levels in Four Different Subtypes of PCOS Based On The Rotterdam Criteria
۲۳The Effects of Dietary Fatty Acids on The Expression of 17βhsd Isoforms Genes in Mouse Adipose Tissue and Sperm Parameters
۲۴Reproductive Health Policy Reforms in Iran and Infertility Programs
۲۵Evaluation of the relationship between maternal lifestyle and adipokine profiles in mother and neonate
۲۶ارزیابی نظام بودجه ریزی عملیاتی شهرداری تهران از منظر اصول مهندسی ارزش
۲۷ارزیابی نقش تخلفات ساختمانی در عدم تحقق طرح های توسعه شهری نمونه موردی: شهرداری باقرشهر
۲۸ارایه مدل تحلیلی مشارکت شهروندی در دستیابی به توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: شهر کرمان
۲۹بررسی آلودگیهای بصری تابلوهای تبلیغاتی شهر تهران
۳۰راهکارفناورانه درساماندهی شهرتهران باتاکید برکاربرد سامانه های الکترونیکی
۳۱بررسی تحول ساخت شهر ناشی از گسترش گردشگری خانه های دوم مطالعه موردی: شهر کلاردشت
۳۲بررسی نقش صنعت گردشگری در اقتصاد شهرهای کوچک مطالعه موردی: کلاردشت
۳۳مدلی برای شناسایی تاثیر پیشایندها و پیامدهای تعیین هویت مصرف کننده از طریق برند در شهرستان انزلی مورد مطالعه:برندهای تلفن همراه
۳۴Evaluation of Ergonomic Risk Factors for Musculoskeletal Disorders among Kitchen Workers
۳۵دسته بندی مشتریان با استفاده از داده کاوی بر پایه الگوریتم های شبکه عصبی و انواع درخت تصمیم
۳۶مطالعه خواص مکانیکی الیاف توخالی تهیه شده از مخلوط پلی اکریلونیتریل و نانو خاک رس به منظور کاربرد در نانوفیلتراسیون غشایی
۳۷سبک زندگی اسلامی و تاثیر مودت و رحمت از دیدگاه قرآن در پایداری و اصلاح خانواده و جامعه ( با تاکید بر آیه 21 سوره روم )
۳۸فناوری اطلاعات در خدمت سلامت: مروری بر کاربرد تبلت در بین کادر درمان و ترسیم آینده تکنولوژی تبلت ها در حوزه ی سلامت
۳۹بهره گیری از ابزارهای فناوری اطلاعات جهت بررسی الگوی ورود بیماران به اورژانس بیمارستان ها
۴۰بررسی بسامد و تداوم زمان تقویمی در رساله الطیرهای فارسی و عربی
۴۱تحلیل مقایسهای استعاره در رمان فارسی و عربی (مطالعه موردی بیوتن اثر امیرخانی و رمل المایه اثرالاعرج
۴۲کانون سازی و وجوه آن در رساله الطیرهای فارسی و عربی
۴۳نقش عاملیت روایی زنان و قابلیت های نمایشی آن در توسعه ی پیرنگ داستانی شاهنامه فردوسی مطالعه موردی: روایت گردیه در حماسه بهرام چوبین
۴۴تاثیرات سوء میکروپلاستیک ها در محیط های دریایی(مطالعه مروری)
۴۵ارزیابی توان بوم شناسی به منظور توسعه گردشگری با رویکرد تلفیقی AHP و GIS در محور گردشگری قشلاق سنندج
۴۶نقش باورهای غیر منطقی سلامت، منبع کنترل سلامت و سبک زندگی سلامت محور در پیش بینی احتمال خطر ابتلای به دیابت
۴۷تاثیر سواد سلامت و شاخص کفایت مراقبت های دوران بارداری بر پیامد وزن هنگام تولد، در زنان باردار بلوچستان ایران
۴۸میزان ترک بدون اطلاع بیمار از بیمارستان قبل و پس از اجرای طرح تحول سلامت: مطالعه سری های زمانی منقطع
۴۹سنجش سواد سلامت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
۵۰نقش تکنولوژی اطلاعات در تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده
۵۱مکانیسم اثر ضدمیکروبی و سمیت نانوذرات فلزی
۵۲پدیکلوزیس: مروری بر منشا، نحوه انتقال و روش های درمانی شپش سر
۵۳تحلیل الگوی پراکنش فضایی فعالیت های دانش بنیان در شهر تهران
۵۴بررسی مدل سینتیک 5 لامپی راکتور(رایزر) کراکینگ کاتالیستی بستر سیال
۵۵تلقیح آلومینیوم بر روی زیولیت طبیعی کلینوپتیلولیت برای جذب آب از سوخت دیزل
۵۶پیش بینی خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم در عملیات سایش مکانیکی سطح با استفاده از مدل سازی تحلیلی
۵۷معیارهای موثر برای مکانیابی ایستگاههای پایش آلودگی هوا
۵۸تاثیر مکمل های اکسید و نانواکسید روی در جیره بر سوبسترای تجزیه شده حقیقی، گوارش پذیری ماده آلی و انرژی قابل متابولیسم با روش برون تنی
۵۹کاهش اثرات آفلاتوکسیکوزیس تجربی در جوجه های گوشتی با افزودن ایمنوگلوبولین اختصاصی زرده تخم مرغ (IgY) به جیره
۶۰تاثیر استفاده از پودر پر به عنوان جایگزین کنجاله کلزا و سویا بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین
۶۱اثر افزودن ایمنوگلوبولین اختصاصی زرده تخم مرغ (IgY) به آب آشامیدنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با آفلاتوکسینB1
۶۲تاثیر اکسید روی و نانواکسید روی بر برخی فراسنجه های تخمیر شکمبه به روش برون تنی
۶۳ساماندهی محور های پیاده با تاکید بر اصول انسان محور مطالعه موردی طراحی پل عابر پیاده فلکه دوم صادقیه
۶۴تاثیر مقادیر مختلف تیتانیوم بر روی رفتار تخریب پلی اتیلن سبک خطی
۶۵تغییر ساختار پلی اتیلن خطی به پلی اتیلن شاخه ای در اثر تخریب در اکستروژن
۶۶استفاده از روش ریومتری time-resolved به منظور پایش رفتار تخریب پلی اتیلن سبک خطی: اثر حضور آنتی اکسیدانت
۶۷مطالعه تجربی کاهش ویسکوزیته نفت خام سنگین در اثر ترکیب با هیدروکربن های سبک و ارایه یک مدل مناسب
۶۸بررسی رفتار جداسازی گازی غشا شبکه آمیخته پلی اتر بلاک آمید با ذرات آلی-فلزی MIL-53
۶۹بررسی اثر ادغام نانو ذرات با نفت جهت ارزیابی خصوصیت فیزیکی آن
۷۰مرز محور توسعه
۷۱بررسی اثر نانو ذرات اکسید روی سنتز شده به روش رسوب دهی جهت بهبود خصوصیات نفت سبک
۷۲ADO-SCFDE and ASCO-SCFDE, Two Novel Modulation Techniques for Visible Light Communication
۷۳Hybrid solar cell based on organic-inorganic perovskite halide for next generation OWC
۷۴بررسی رفتار تیرهای عمیق دوسرگیردار
۷۵بررسی آثار زیست محیطی و روش های بازیابی ترکیبات آلی فرار مطالعه موردی: صنعت چاپ
۷۶بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد نوآورانه مطالعه موردی: کمیته امداد امام خمینی ره شهرستان بانه
۷۷شناسایی عوامل موثر بر تغییر گرایش به خرید کالای لوکس با میانجی گری ویژگی های جمعیت شناختی مطالعه موردی: فروشگاه های شهرستان بانه
۷۸بررسی تاثیر عوامل پرسنلی بر میزان ارتقای شغلی کارکنان در سطح سازمان اتوبوس رانی نیشابور با استفاده از رگرسیون خطی
۷۹مقایسه و تحلیل سیاست های راه اندازی مرکز رشد شناوری-دریایی در شهرستان بندر ماهشهر با رویکرد ترکیبیFAHP و SWOT
۸۰تاثیر رضایتمندی از بازاریابی بر وفاداری مشتریان برندهای ورزشی
۸۱بررسی و مقایسهی ضریب فشار جانبی خاک در خاک مجاور گودبرداری،نشست سطح زمین و تغییر شکل جانبی دیوار گود در دو سیستم سازه نگهبان خرپایی متفاوت
۸۲بررسی و مقایسه ی جابجایی جانبی دیوار گود، نشست و تنش های موضعی ایجاد شده در تک شمع مجاور گود، در دو سیستم سازه نگهبان دیوار دیافراگمی و روش استفاده از شمع
۸۳پرکردن منافذ روسازی بتن متخلخل با مصالح خاکی
۸۴The Effect Of Granular Trench’s Depth On Bearing Capacity Of Shallow Foundations On The Soft Ground
۸۵کالیبراسیون پوش گسیختگی سنگهای شکننده به روش المان مجزا و اتصال مسطح
۸۶تحلیل پایداری ناحیه لغزشی جناح راست سد مخزنی چراغ ویس
۸۷بررسی تاثیر مقاطع مهارها بر روی تغییرشکل افقی دیوار در پایدارسازی گود به روش مهار متقابل
۸۸بررسی اقلیمی خانه های واقع در مناطق گرم و خشک مطالعه موردی: کوی اساتید دانشکده ادبیات شهر زاهدان
۸۹حذف آنتی بیوتیک آموکسی سیلین به عنوان یک آلاینده نوظهور با استفاده از کربن فعال
۹۰تصفیه فاضلاب سنتزی آموکسی سیلین توسط نانوذرات ZnO
۹۱تصفیه فاضلاب سنتزی آموکسی سیلین توسط نانوذراتTiO 2 به روش دوغابی
۹۲حذف سولفات از آب با استفاده از شلتوک اصلاح شده به عنوان جاذب کم هزینه: سینتیک و ایزوترم جذب
۹۳بررسی بکارگیری آلیاژهای هوشمند SMA در سازه ها
۹۴تغییرات طول مدفون تیرهمبند فولادی در دیوارهای مزدوج بتن مسلح به روش تحلیل استاتیکی غیرخطی
۹۵مروری بر روند تکامل باغ تخت های ایران
۹۶نقش حکومت در شکل گیری باغ های ایران و تاثیر آن بر باغ های هند
۹۷ایجاد الگوی ساختار فضایی خانه ایرانی اسلامی با روش نحو فضا (نمونه موردی: خانه های دوخوابه دهه های هفتاد و هشتاد و نود تهران)
۹۸گونه شناسی تکایای تاریخی استان مازندران
۹۹بررسی ساختگاه سازه های باستانی شهرستان بشرویه و مخاطرات طبیعی تاثیرگذار بر هر سازه از دیدگاه زمین شناسی مهندسی
۱۰۰بررسی تاثیر کیفیت فضای تعاملات اجتماعی بر تجلی خلاقیت دانشجویان(نمونه موردی: دانشگاه تهران)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۰۰۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.