لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۷۲۲ مقاله شامل ۳۷۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۶۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۲۷۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Romidepsin and Simvastatin Induce Gamma Globin Gene
۲Another approach for identification of gene interactions relevant to pathogenesis of complex disorders
۳Discovery of a novel peptidomimetic for the neuroprotective treatment of glaucoma
۴استفاده از متابولیت های ثانویه سنبل آبی ( Eicchornia crassipes ) در خنثی کردن رادیکال های آزاد
۵استفاده از پلی ساکاریدهای سنبل آبی (Eicchornia crassipes) در خنثی کردن رادیکال های آزاد
۶مطالعه بر روی شبیه سازی دینامیکی سیالاتی (CFD) آب شیرین کن ها
۷تاثیر کاربرد زیولیت بر خصوصیات موفولوژیک گیاه صبر زرد (Aloe vera L) تحت شرایط تنش شوری
۸بررسی فلیورسانس کلروفیل گیاه صبر زرد (Aloe vera L) تحت شرایط تنش شوری و کاربرد زیولیت
۹بررسی جابجایی مصب رودخانه سپیدرود و تغییرات خط ساحلی جنوب غربی دریای خزر با استفاده از تکنیک سنجش از دور
۱۰تاثیر پیش تیمار بذر بر درصد و سرعت جوانه زنی گونه (Fisch. ex Link) Agropyron desertroum تحت تنش پلی اتیلین گلایکول 6000
۱۱تاثیر پرایمینگ بذر با اسید آسکوربیک بر درصد جوانه زنی گونه Agropyron pectiniforme Roem. & Schult. تحت تنش پلی اتیلین گلایکول 6000
۱۲مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی با استفاده از مدل رقابتی Nash-Cournot و بررسی اثرات زیست محیطی مطالعه موردی (گلخانه های گوجه فرنگی شهرستان ملایر استان همدان)
۱۳مطالعه برخی ارقام جو زراعی با استفاده از صفت فروکتان تحت تنش سرمای دیررس بهاره
۱۴اثر الگوی تنش سرمای بهاره بر میزان رنگیزه های گیاهی در ارقام جو زراعی (Hordeum vulgare L)
۱۵بررسی روش های بکارگیری سامانه های ذخیره کننده ی انرژی در تجهیزات دما پایین و متوسط با استفاده از مواد تغییر فازدهنده
۱۶اثر ارتفاع از سطح دریا بر خصوصیات کمی و کیفی گونه درختی توس
۱۷عکس العمل گونه توس با استفاده از مدل های خطی و جمعی تعمیم یافته در جنگل اولار سیاه بیشه چالوس
۱۸برآورد ضرایب تابع هزینه گلخانه به روش GME و اثرات نهاده های به کار رفته در محیط زیست
۱۹Correlation between miRNA-122 in semen and fertility in heroin-addicted men
۲۰The Supplementary Effect of 50,000 Units of Vitamin D in Matrnal And Infants
۲۱Three-Dimensional Wet-Electrospun Poly(Lactic Acid)/Multi-Wall Carbon Nanotubes Scaffold Induces Differentiation Of Human Menstrual Blood-Derived Stem Cells Into Germ-Like Cells
۲۲The Relationship Between Metabolic Syndrome, The Nutritional Condition of PCOS Women and Serum Androgen Levels in Four Different Subtypes of PCOS Based On The Rotterdam Criteria
۲۳The Effects of Dietary Fatty Acids on The Expression of 17βhsd Isoforms Genes in Mouse Adipose Tissue and Sperm Parameters
۲۴Reproductive Health Policy Reforms in Iran and Infertility Programs
۲۵Evaluation of the relationship between maternal lifestyle and adipokine profiles in mother and neonate
۲۶ارزیابی نظام بودجه ریزی عملیاتی شهرداری تهران از منظر اصول مهندسی ارزش
۲۷ارزیابی نقش تخلفات ساختمانی در عدم تحقق طرح های توسعه شهری نمونه موردی: شهرداری باقرشهر
۲۸ارایه مدل تحلیلی مشارکت شهروندی در دستیابی به توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: شهر کرمان
۲۹بررسی آلودگیهای بصری تابلوهای تبلیغاتی شهر تهران
۳۰راهکارفناورانه درساماندهی شهرتهران باتاکید برکاربرد سامانه های الکترونیکی
۳۱بررسی تحول ساخت شهر ناشی از گسترش گردشگری خانه های دوم مطالعه موردی: شهر کلاردشت
۳۲بررسی نقش صنعت گردشگری در اقتصاد شهرهای کوچک مطالعه موردی: کلاردشت
۳۳دسته بندی مشتریان با استفاده از داده کاوی بر پایه الگوریتم های شبکه عصبی و انواع درخت تصمیم
۳۴مطالعه خواص مکانیکی الیاف توخالی تهیه شده از مخلوط پلی اکریلونیتریل و نانو خاک رس به منظور کاربرد در نانوفیلتراسیون غشایی
۳۵سبک زندگی اسلامی و تاثیر مودت و رحمت از دیدگاه قرآن در پایداری و اصلاح خانواده و جامعه ( با تاکید بر آیه 21 سوره روم )
۳۶فناوری اطلاعات در خدمت سلامت: مروری بر کاربرد تبلت در بین کادر درمان و ترسیم آینده تکنولوژی تبلت ها در حوزه ی سلامت
۳۷بهره گیری از ابزارهای فناوری اطلاعات جهت بررسی الگوی ورود بیماران به اورژانس بیمارستان ها
۳۸بررسی بسامد و تداوم زمان تقویمی در رساله الطیرهای فارسی و عربی
۳۹تحلیل مقایسهای استعاره در رمان فارسی و عربی (مطالعه موردی بیوتن اثر امیرخانی و رمل المایه اثرالاعرج
۴۰کانون سازی و وجوه آن در رساله الطیرهای فارسی و عربی
۴۱نقش عاملیت روایی زنان و قابلیت های نمایشی آن در توسعه ی پیرنگ داستانی شاهنامه فردوسی مطالعه موردی: روایت گردیه در حماسه بهرام چوبین
۴۲بررسی مدل سینتیک 5 لامپی راکتور(رایزر) کراکینگ کاتالیستی بستر سیال
۴۳تلقیح آلومینیوم بر روی زیولیت طبیعی کلینوپتیلولیت برای جذب آب از سوخت دیزل
۴۴پیش بینی خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم در عملیات سایش مکانیکی سطح با استفاده از مدل سازی تحلیلی
۴۵معیارهای موثر برای مکانیابی ایستگاههای پایش آلودگی هوا
۴۶تاثیر مکمل های اکسید و نانواکسید روی در جیره بر سوبسترای تجزیه شده حقیقی، گوارش پذیری ماده آلی و انرژی قابل متابولیسم با روش برون تنی
۴۷کاهش اثرات آفلاتوکسیکوزیس تجربی در جوجه های گوشتی با افزودن ایمنوگلوبولین اختصاصی زرده تخم مرغ (IgY) به جیره
۴۸تاثیر استفاده از پودر پر به عنوان جایگزین کنجاله کلزا و سویا بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین
۴۹اثر افزودن ایمنوگلوبولین اختصاصی زرده تخم مرغ (IgY) به آب آشامیدنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با آفلاتوکسینB1
۵۰تاثیر اکسید روی و نانواکسید روی بر برخی فراسنجه های تخمیر شکمبه به روش برون تنی
۵۱ساماندهی محور های پیاده با تاکید بر اصول انسان محور مطالعه موردی طراحی پل عابر پیاده فلکه دوم صادقیه
۵۲تاثیر مقادیر مختلف تیتانیوم بر روی رفتار تخریب پلی اتیلن سبک خطی
۵۳تغییر ساختار پلی اتیلن خطی به پلی اتیلن شاخه ای در اثر تخریب در اکستروژن
۵۴استفاده از روش ریومتری time-resolved به منظور پایش رفتار تخریب پلی اتیلن سبک خطی: اثر حضور آنتی اکسیدانت
۵۵مطالعه تجربی کاهش ویسکوزیته نفت خام سنگین در اثر ترکیب با هیدروکربن های سبک و ارایه یک مدل مناسب
۵۶بررسی رفتار جداسازی گازی غشا شبکه آمیخته پلی اتر بلاک آمید با ذرات آلی-فلزی MIL-53
۵۷بررسی اثر ادغام نانو ذرات با نفت جهت ارزیابی خصوصیت فیزیکی آن
۵۸مرز محور توسعه
۵۹بررسی اثر نانو ذرات اکسید روی سنتز شده به روش رسوب دهی جهت بهبود خصوصیات نفت سبک
۶۰ADO-SCFDE and ASCO-SCFDE, Two Novel Modulation Techniques for Visible Light Communication
۶۱Hybrid solar cell based on organic-inorganic perovskite halide for next generation OWC
۶۲بررسی رفتار تیرهای عمیق دوسرگیردار
۶۳بررسی آثار زیست محیطی و روش های بازیابی ترکیبات آلی فرار مطالعه موردی: صنعت چاپ
۶۴بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد نوآورانه مطالعه موردی: کمیته امداد امام خمینی ره شهرستان بانه
۶۵شناسایی عوامل موثر بر تغییر گرایش به خرید کالای لوکس با میانجی گری ویژگی های جمعیت شناختی مطالعه موردی: فروشگاه های شهرستان بانه
۶۶بررسی تاثیر عوامل پرسنلی بر میزان ارتقای شغلی کارکنان در سطح سازمان اتوبوس رانی نیشابور با استفاده از رگرسیون خطی
۶۷مقایسه و تحلیل سیاست های راه اندازی مرکز رشد شناوری-دریایی در شهرستان بندر ماهشهر با رویکرد ترکیبیFAHP و SWOT
۶۸تاثیر رضایتمندی از بازاریابی بر وفاداری مشتریان برندهای ورزشی
۶۹بررسی و مقایسهی ضریب فشار جانبی خاک در خاک مجاور گودبرداری،نشست سطح زمین و تغییر شکل جانبی دیوار گود در دو سیستم سازه نگهبان خرپایی متفاوت
۷۰بررسی و مقایسه ی جابجایی جانبی دیوار گود، نشست و تنش های موضعی ایجاد شده در تک شمع مجاور گود، در دو سیستم سازه نگهبان دیوار دیافراگمی و روش استفاده از شمع
۷۱پرکردن منافذ روسازی بتن متخلخل با مصالح خاکی
۷۲The Effect Of Granular Trench’s Depth On Bearing Capacity Of Shallow Foundations On The Soft Ground
۷۳کالیبراسیون پوش گسیختگی سنگهای شکننده به روش المان مجزا و اتصال مسطح
۷۴تحلیل پایداری ناحیه لغزشی جناح راست سد مخزنی چراغ ویس
۷۵بررسی تاثیر مقاطع مهارها بر روی تغییرشکل افقی دیوار در پایدارسازی گود به روش مهار متقابل
۷۶بررسی اقلیمی خانه های واقع در مناطق گرم و خشک مطالعه موردی: کوی اساتید دانشکده ادبیات شهر زاهدان
۷۷حذف آنتی بیوتیک آموکسی سیلین به عنوان یک آلاینده نوظهور با استفاده از کربن فعال
۷۸تصفیه فاضلاب سنتزی آموکسی سیلین توسط نانوذرات ZnO
۷۹تصفیه فاضلاب سنتزی آموکسی سیلین توسط نانوذراتTiO 2 به روش دوغابی
۸۰حذف سولفات از آب با استفاده از شلتوک اصلاح شده به عنوان جاذب کم هزینه: سینتیک و ایزوترم جذب
۸۱بررسی بکارگیری آلیاژهای هوشمند SMA در سازه ها
۸۲تغییرات طول مدفون تیرهمبند فولادی در دیوارهای مزدوج بتن مسلح به روش تحلیل استاتیکی غیرخطی
۸۳مروری بر روند تکامل باغ تخت های ایران
۸۴نقش حکومت در شکل گیری باغ های ایران و تاثیر آن بر باغ های هند
۸۵ایجاد الگوی ساختار فضایی خانه ایرانی اسلامی با روش نحو فضا (نمونه موردی: خانه های دوخوابه دهه های هفتاد و هشتاد و نود تهران)
۸۶گونه شناسی تکایای تاریخی استان مازندران
۸۷بررسی ساختگاه سازه های باستانی شهرستان بشرویه و مخاطرات طبیعی تاثیرگذار بر هر سازه از دیدگاه زمین شناسی مهندسی
۸۸بررسی تاثیر کیفیت فضای تعاملات اجتماعی بر تجلی خلاقیت دانشجویان(نمونه موردی: دانشگاه تهران)
۸۹بازآفرینی الگوی مسکن در بافت فرسوده محله اتابک براساس هویت اجتماعی
۹۰مولفه های طراحی مرکز اطلاع رسانی در راستای حفظ حریم شخصی افراد
۹۱بررسی سه روش ارزیابی و رتبه بندی پروژه های حمل و نقل
۹۲بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر مسافت سفرهای اختیاری با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره (نمونه موردی شهر قزوین)
۹۳بررسی کیفیت موثر فضاهای شهری بر گردشگری شهری بر اساس مولفه های خیابانهای کامل(نمونه مورد مطالعه:خیایان امام رضا(ع) مشهد)
۹۴بررسی عوامل موثر بر توسعه فضای سبز شهری با استفاده از تصاویر ماهواره Landsat (مطالعه موردی: منطقه 22 شهرداری تهران)
۹۵طراحی مرکز محلات دوستدار کودک (نمونه موردی محله امام زاده قاسم تهران)
۹۶سنجش کیفیت های محیطی مسکن اجتماعی(مسکن مهر) (نمونه موردی شهر جدید پردیس)
۹۷کاربرد متغیرهای زبانی در ارزیابی عملکرد فضاهای عمومی شهری
۹۸بررسی ایده ی دیکانستراکشن در طراحی لباس از دیدگاه جامعه شناسی هنر
۹۹تاثیر تشویق و تنبیه بر یادگیری دانش آموزان
۱۰۰تحلیل جایگاه و نقش نمادین اسطوره الهه باروری در همراهی با ایزد نباتی در اساطیر ایران (با تکیه بر شاهنامه فردوسی)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۷۲۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.