لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علم و فرهنگ در سال 1395 (2016)

پژوهشگران دانشگاه علم و فرهنگ در سال 1395 کلا 212 مقاله شامل 154 مقاله در کنفرانسهای داخلی و 56 مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر مشخصات حداکثر 100 عنوان مقاله عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

undraw-business
 • undraw-business
  درخواست گزارش کامل مقالات دانشگاه علم و فرهنگ

  کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی دانشگاه علم و فرهنگ شامل 212 مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.

لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علم و فرهنگ در سال 1395 (2016)

نمایش لیست:

سال :

 • عنوان مقاله ISI
  سال انتشار
  نویسنده*
  سمت
  زبان
  دانلود مقالات
 • 2016
  Ali Montazeri
  Mental Health Research Group, Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research, ACECR, Tehran, Iran. montazeri@acecr.ac.ir.,Faculty of Humanity Sciences, University of Science & Culture, ACECR, Tehran, Iran. montazeri@acecr.ac.ir.,
  انگلیسی
 • 2016
  Ali Montazeri
  Mental Health Research Group, Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research, ACECR, Tehran, Iran. montazeri@acecr.ac.ir.,Faculty of Humanity Sciences, University of Science & Culture, ACECR, Tehran, Iran. montazeri@acecr.ac.ir.,
  انگلیسی
* در لیست فوق فقط نام یکی از نویسندگان که دارای سمت دانشگاه علم و فرهنگ است نمایش داده شده است.
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران