لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۶ مقاله شامل ۱۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بهبود مدل مفهومی CLAaaS برای تحلیل داده های عظیم در ابر
۲بررسی روشهای پردازش پرسوجو در پایگاهدادههای سیار و ارائه رویکردی مبتنی برعاملهای سیار جهت پردازش این پرسوجوها
۳جلوگیری از حملات DDOS در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم خوشهای
۴طزاحی یک مدل ریاضی دو هدفه جهت شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن حداکثر سود و حداقل آلودگی محیط زیست
۵مطالعه تجربی تغییرشکل و حرکت قطرات بر روی یک سطح مسطح
۶رویه کاری فولاد ساده کربنی با کامپوزیت کاربید سیلیسیم به وسیلهواکنش های ترمیت واستفاده از فرایندجوشکاری قوسی تنگستن گازGTAW
۷جلوگیری از حملات DDOS در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم خوشهای
۸بررسی پروتکل های اجرای تراکنش در پایگاه داده های سیار
۹پیش بینی نرخ تولید ناخالص چاه های نفت با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی
۱۰ارائه روشی بهبودیافته برای رتبهبندی صفحات وب بر مبنای تاثیر پیوندهایخروجی و ارتباط معنایی آنها با پیوندهای ورودی
۱۱ارزیابی مقاومت به خوردگی پوشش های آبکاری الکتریکی کروم/ نیکل آلیاژی ایجاد شده با استفاده از سه روش برگزیده
۱۲تبیین رابطه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و تعالی سازمانی
۱۳حل تعارضات در مهندسی خواسته های نرم افزار
۱۴ارائه رویکردی مبتنی بر عاملهای سیار جهت بهبود پردازش پرسوجو و تراکنش در پایگاهداده سیار
۱۵روکش کاری فولاد ساده کربنی با کامپوزیت کاربید سیلیسیم با استفاده از فرایند جوشکاری قوسی تنگستن-گاز GTAW
۱۶بررسی اثر عدد رینولدز و غلظت نانوذره Cuo بر تعدادی از خواص مربوط به انتقال حرارت در سیال غیر نیوتنی (آب+CMC)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.