لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه شاهد در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه شاهد در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۳۱ مقاله شامل ۱۵۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۶۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تعیین مناسب ترین رنگ چراغ ال ای دی در تله نوری برای شکار انبوه حشرات بالغ ساقه خوار ذرت Sesamia cretica
۲Effect of Inhibition of Mu Opioid Receptor in The VMH on Ovarian Cyst Formation By Morphine In The Rat
۳The effect of Iranian traditional medicine based dietary intervention on incidence of pregnancy in women undergoing ovulation stimulation
۴بررسی نقش نرم افزاری و سخت افزاری آموزش و پرورش و تاثیر آن ها بر جامعه
۵آسیب شناسی ادبی از رمان های پایداری با توجه به ملاقات در شب آفتابی
۶اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه درک پیری APQ
۷مقایسه ی نتایج رورشاخ نمونه ی 12 ساله غیربالینی ایرانی با نتایج مشابه 10،9 و 11 ساله در متغیرهای تعداد پاسخ و گستره
۸آسیب شناسی ادبی از داستان های پایداری با تحلیل عناصر داستان رمان پانزدهمین نفر
۹نقش سبک های فرزند پروری در اضطراب اجتماعی و مولفه های آن در نوجوانان دختر
۱۰مقایسه ی تکنیک های کنترل انحصاری امضاء کننده روی داده ایجاد امضا در امضای دیجیتال با استفاده از روشAHP
۱۱خرابی های روسازی های بتنی و نگهداری آنها در سیستم های راه و ترابری
۱۲روش های مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه های آسیب پذیر کرمانشاه با استناد از بازسازی مناطق زلزله های بم و لرستان
۱۳سنجش کارایی با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی (مورد مطالعه : شرکت های سیمان بورس اوراق بهادار تهران)
۱۴تحلیل ساختاری داستان پایداری معمای مسیح با تکیه بر نظریه برمون
۱۵الگوهای قرآنی رفتار صحیح بادیگران
۱۶مبانی فلسفی پوزیتیویسم و دگرگونی هویتی انسان مدرن
۱۷به کارگیری مدل تلفیقی پذیرش فناوری اطلاعات و نظریه رفتار برنامه ریزی شده و اعتماد در ارزیابی میزان پذیرش اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه شاهد
۱۸Optimal Smart home Energy management system for demand response based on a novel real time pricing tariff
۱۹ارایه معیاری جهت ارزیابی میزان تفکیک پذیری برای شناسایی تروجان سخت افزاری با اثر نشت کلید الگوریتم رمزنگاری
۲۰تبیین حق مالکیت فکری در فضای مجازی با نگاهی به لایحه پیش نویس حمایت از داده و حریم خصوصی در فضای مجازی
۲۱مطالعه نقش نوآوری و انتقال فن آوری درتوسعه کسب وکار شرکت متروی تهران
۲۲بررسی اثر ارزش های فرهنگی بر کارآفرینی سازمانی
۲۳SELECTION OF DNA APTAMER WITH SPECIFIC BINDING TO PSEUDOMONAS AERUGINOSA
۲۴ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF HIGH AFFINITY DNA APTAMERS FOR DETECTION OF VIBRIO CHOLERAE
۲۵BROADLY REACTIVE APTAMERS TARGETING DIFFERENT GENERA OF COMMON ORGANISMS RELATED TO ACUTE BACTERIAL MENINGITIS
۲۶ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF NIGELLA SATIVA EXTRACT AGAINST TWO PATHOGENIC BACTERIA
۲۷ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF CINNAMOMUM ZEYLANICUM ETHANOLIC EXTRACT AGAINST ESCHERICHIA COLI ISOLATED FROM URINARY TRACT INFECTIONS
۲۸PRODUCTION OF COML RECOMBINANT AND ITS FUNCTIONAL ROLE IN ANTIBIOTIC RESISTANCE
۲۹EGG YOLK IMMUNOGLOBULIN AGAINST PSEUDOMONAS AERUGINOSA OPRF, PREVENTION AND TREATMENT OF INFECTIONS
۳۰MOLECULAR AND SEROLOGICAL DETECTION OF MYCOPLASMA PNEUMONIAE AND DETERMINE OF THE CIPROFLOXACIN RESISTANCE PATTERN
۳۱IN VITRO ANTI-BACTERIAL AND ANTI-BIOFILM FORMATION ACTIVITIES OF FOUR MEDICINAL PLANTS OF LAMIACEAE FAMILY AGAINST KLEBSIELLA PNEUMONIAE
۳۲THE EXPERIMENTAL MODEL OF NECROTIC ENTERITIS IN CHICKENS INDUCED BY LIVE COCCIDIOSIS VACCINE ALONG WITH CLOSTRIDIUM PERFRINGENS
۳۳IN SILICO DESIGNING AND ANALYSIS OF A CHIMERIC VACCINE AGAINST CLOSTRIDIUM PERFRINGENS AND EIMERIA SPP
۳۴IN SILICO DESIGN OF A CHIMERIC HIGH IMMUNOGENIC OUTER MEMBRANE PROTEIN AS A NEW VACCINE CANDIDATE AGAINST SALMONELLA TYPHI
۳۵IDENTIFICATION OF NOVEL VACCINE CANDIDATES AGAINST SHIGELLA SPP. THROUGH REVERSE VACCINOLOGY METHODS
۳۶IDENTIFICATION OF NOVEL OUTER MEMBRANE PROTEINS OF SALMONELLA TYPHI AS VACCINE CANDIDATE BY REVERSE VACCINOLOGY APPROACH
۳۷ANTIBIOTIC RESISTANCE GENES CODING OF EFFLUX PUMP (ADEA AND ADES GENES) IN ACINETOBACTER BAUMANNII ISOLATED FROM PATIENTS BY MOLECULAR METHODS
۳۸THE ANTIMICROBIAL AND CLINICAL EFFECTS OF OZONIZED WATER, CHLORHEXIDINE, AMOXICILLIN -METRONIDAZOLE, ON PORPHYROMONAS GINGIVALIS
۳۹EFFECT OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE ON EXPRESSION TOXIN GENE STX1 IN ENTEROHAEMORRHAGIC ESCHERICHIA COLI EHEC
۴۰بررسی ارتباط رضایت از زندگی و پنج عامل بزرگ شخصیت
۴۱تاثیر پیچیدگی مدل کسب و کار بر زنجیره تامین در صنعت پوشاک
۴۲بررسی عملکرد خرده فروشان پوشاک با استفاده از مدل SCOR روش تحلیل سلسله مراتب AHP
۴۳بررسی و ارزیابی استراتژی های زنجیره تامین در صنعت پوشاک با استفاده از روش AHP
۴۴شناسایی و اولویت بندی روش های تبلیغات اینترنتی مجتمع های تجاری
۴۵شناسایی و ارزیابی فرصت های کارآفرینی در صنعت خودرو مبتنی بر رادار نوآوری (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو)
۴۶ضرورت به کارگیری حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان ها با نگاشت بین چارچوب COBIT5 و استاندارد ISO 38500
۴۷نقد فرمالیست داستان پایداری پانزدهمین نفر
۴۸بررسی تحلیل داستان قوری چینی پدر بارویکردنشانه معنا شناسی
۴۹جاودانگی در ناتمامی باتکیه بر اسطوره گیلگمش
۵۰مقایسه سبک آوایی دو غزل بهاریه منوچهری و بیدل
۵۱تجلی انواع اسطوره در شعر سید حسن حسینی
۵۲معنادرمانی (لوگوتراپی) در نیایش های عطار نیشابوری
۵۳بررسی نقش گرافیک محیطی در ایجاد جامعه ای خلاق و پویا
۵۴بررسی هنر تعاملی از دیدگاه نشانه شناسی
۵۵بررسی نقش دیوارنگاری در تبلیغات شهری با رویکرد گرافیک محیطی
۵۶بررسی نقش کهن الگوی مار در نشانه های پزشکی جهان و ایران
۵۷بررسی هویت بصری مسکات و توسعه آن در جامعه امروزی
۵۸گونه شناسی نقاشی سه بعدی و تاثیرآن در تبلیغات محیطی
۵۹بررسی تاثیرگرافیک محیطی بر روحیه شهروندی
۶۰جامعه پذیری جنسیتی قهرمان زن در نقاشی قهوه خانه ای
۶۱بررسی و تحلیل ساختارگرافیکی طراحی بسته بندی داروهای کودکان درایران
۶۲کارآفرینی سازمانی: نقاط قوت، نقاط ضعف
۶۳ایستگاه دریافت تصاویر از ماهواره های LEO
۶۴Two-Echelon Supply Chain Considering Multiple Retailers with Price and Promotional Effort Sensitive Non-Linear Demand
۶۵مقایسه دید رنگ بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس
۶۶A Selective Covering-Inventory-Routing Problem to the Location of Bloodmobile to Supply Stochastic Demand of Blood
۶۷کاهش بیان ژن عامل نکروز تومور آلفا و عامل هسته ای کاپای بی در بافت ریه موش های صحرایی پس از یک دوره تمرین شنا
۶۸مگس های پارازیتویید سن گندم، Eurygaster integriceps و میزان پارازیتیسم آنها در مزارع غلات منطقه الشتر استان لرستان
۶۹زنبورهای پارازیتویید سن گندم، Eurygaster integriceps و میزان پارازیتیسم آنها در مزارع غلات منطقه الشتر استان لرستان
۷۰بررسی پارازیتوییدهای شبپره پشت الماسی، Plutella xylostella L. (Lep.: Plutellidae) در مزارع کلم منطقه جنوب تهران
۷۱بررسی جایگاه انیمیشن های سینمایی ایران در سطح جهانی
۷۲بررسی مبانی داستان سرایی در قرآن کریم و کاربرد آن در قصه گویی برای کودکان
۷۳بررسی میزان علاقمندی اعضای پسر به فعالیت های فرهنگی، هنری و ادبی مرکز شهرستان شوط
۷۴برهمکنش تیمار UV-C و اسید آسکوربیک بر کیفیت پس از برداشت قارچ خوراکی تکمه ای
۷۵تاثیر تیمار UV-C و اسید آسکوربیک بر جمعیت میکروبی و قهوه ای شدن پس از برداشت قارچ تکمه ای Agaricus bisporus
۷۶تاثیر تیمار UV-C و اسید آسکوربیک بر جمعیت میکروبی و قهوه ای شدن پس از برداشت قارچ تکمه ای (Agaricus bisporus)
۷۷نقش رنگ و شکل در عینی کردن مسایل فرهنگی مثنوی معنوی
۷۸معرفی جلوه هایی از تاثیرات تعلیم و تربیت قرآنی بر مولوی و شیوه تمثیلی مثنوی
۷۹کاربرد تکنولوژی آموزشی در مدارس پیشرو و تاثیر آن در ارتقای سطح خلاقیت و نوآوری دانش آموزان
۸۰بررسی نقش محوری حوزه علمیه و روحانیت در تداوم انقلاب اسلامی
۸۱بررسی تاثیر اضطراب دلبستگی بر اضطراب با در نظر گرفتن نقش واسطه ای تنظیم غیرانطباقی هیجان
۸۲مقایسه سطح سواد سلامت دانشجویان رشته پرستاری و رشته های غیر پزشکی دانشگاه شاهد در سال 1397
۸۳بررسی بیماری ها و عوارض شایع در بین زایران پیاده روی اربعین سال 1395
۸۴مدیریت کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط
۸۵نقش فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی
۸۶بررسی رابطه تیپ شخصیتی D و ابعاد آن با افسردگی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان شاهین شهر
۸۷رابطه عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی با نگرانی در افراد مبتلا به نشانه های افسردگی
۸۸بررسی اثربخشی مدل شبیه سازی ذهن بر کاوش استرس و افزایش انعطاف پذیری شناختی بزرگ سالان مبتلا به لکنت زبان
۸۹بررسی نقش اجتناب تجربه ای در پیش بینی سلامت عمومی در جمعیت غیر بالینی
۹۰Effective corneal analgesia by aspirin nanopreparation as an ocular antinociceptive drug-delivery system
۹۱بررسی عوامل کارآمدی دیوارنگاری شهری با رویکرد گرافیک محیطی
۹۲بررسی نقش گرافیک محیطی در کیفیت تصویر و هویت شهری اسلامی
۹۳بررسی رابطه نقش تبلیغات تعاملی در توسعه فرهنگ شهرنشینی و فضای شهری
۹۴بررسی نشانه شناختی تبلیغات محصولات غذایی در ایران
۹۵نقش فناوری اطلاعات در تعالی نیروی انسانی (بررسی موردی: جهاد کشاورزی استان قم)
۹۶اثر طول مسیر عبور محلول آبی در میدان مغناطیسی بر رشد بلورک های کلسیم کربنات
۹۷Effective Corneal Analgesia by Aspirin Nanopreparation as an Ocular Antinociceptive Drug- Delivery System
۹۸نقش حقوق عمومی اقتصاد در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
۹۹تجلی هنر قدسی در آینه کاری بقاع متبرکه
۱۰۰رکود هنرهای بومی از منظر سرمایه ی اجتماعی (مطالعه ی موردی: قالی کرمانشاه)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۳۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.