لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه شاهد در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه شاهد در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۷۸ مقاله شامل ۱۱۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۹ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۵۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تعیین مناسب ترین رنگ چراغ ال ای دی در تله نوری برای شکار انبوه حشرات بالغ ساقه خوار ذرت Sesamia cretica
۲Effect of Inhibition of Mu Opioid Receptor in The VMH on Ovarian Cyst Formation By Morphine In The Rat
۳The effect of Iranian traditional medicine based dietary intervention on incidence of pregnancy in women undergoing ovulation stimulation
۴بررسی نقش نرم افزاری و سخت افزاری آموزش و پرورش و تاثیر آن ها بر جامعه
۵آسیب شناسی ادبی از رمان های پایداری با توجه به ملاقات در شب آفتابی
۶مقایسه ی نتایج رورشاخ نمونه ی 12 ساله غیربالینی ایرانی با نتایج مشابه 10،9 و 11 ساله در متغیرهای تعداد پاسخ و گستره
۷آسیب شناسی ادبی از داستان های پایداری با تحلیل عناصر داستان رمان پانزدهمین نفر
۸نقش سبک های فرزند پروری در اضطراب اجتماعی و مولفه های آن در نوجوانان دختر
۹مقایسه ی تکنیک های کنترل انحصاری امضاء کننده روی داده ایجاد امضا در امضای دیجیتال با استفاده از روشAHP
۱۰خرابی های روسازی های بتنی و نگهداری آنها در سیستم های راه و ترابری
۱۱روش های مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه های آسیب پذیر کرمانشاه با استناد از بازسازی مناطق زلزله های بم و لرستان
۱۲سنجش کارایی با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی (مورد مطالعه : شرکت های سیمان بورس اوراق بهادار تهران)
۱۳تحلیل ساختاری داستان پایداری معمای مسیح با تکیه بر نظریه برمون
۱۴الگوهای قرآنی رفتار صحیح بادیگران
۱۵مبانی فلسفی پوزیتیویسم و دگرگونی هویتی انسان مدرن
۱۶به کارگیری مدل تلفیقی پذیرش فناوری اطلاعات و نظریه رفتار برنامه ریزی شده و اعتماد در ارزیابی میزان پذیرش اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه شاهد
۱۷Optimal Smart home Energy management system for demand response based on a novel real time pricing tariff
۱۸ارایه معیاری جهت ارزیابی میزان تفکیک پذیری برای شناسایی تروجان سخت افزاری با اثر نشت کلید الگوریتم رمزنگاری
۱۹تبیین حق مالکیت فکری در فضای مجازی با نگاهی به لایحه پیش نویس حمایت از داده و حریم خصوصی در فضای مجازی
۲۰مطالعه نقش نوآوری و انتقال فن آوری درتوسعه کسب وکار شرکت متروی تهران
۲۱بررسی اثر ارزش های فرهنگی بر کارآفرینی سازمانی
۲۲SELECTION OF DNA APTAMER WITH SPECIFIC BINDING TO PSEUDOMONAS AERUGINOSA
۲۳ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF HIGH AFFINITY DNA APTAMERS FOR DETECTION OF VIBRIO CHOLERAE
۲۴BROADLY REACTIVE APTAMERS TARGETING DIFFERENT GENERA OF COMMON ORGANISMS RELATED TO ACUTE BACTERIAL MENINGITIS
۲۵ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF NIGELLA SATIVA EXTRACT AGAINST TWO PATHOGENIC BACTERIA
۲۶ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF CINNAMOMUM ZEYLANICUM ETHANOLIC EXTRACT AGAINST ESCHERICHIA COLI ISOLATED FROM URINARY TRACT INFECTIONS
۲۷PRODUCTION OF COML RECOMBINANT AND ITS FUNCTIONAL ROLE IN ANTIBIOTIC RESISTANCE
۲۸EGG YOLK IMMUNOGLOBULIN AGAINST PSEUDOMONAS AERUGINOSA OPRF, PREVENTION AND TREATMENT OF INFECTIONS
۲۹MOLECULAR AND SEROLOGICAL DETECTION OF MYCOPLASMA PNEUMONIAE AND DETERMINE OF THE CIPROFLOXACIN RESISTANCE PATTERN
۳۰IN VITRO ANTI-BACTERIAL AND ANTI-BIOFILM FORMATION ACTIVITIES OF FOUR MEDICINAL PLANTS OF LAMIACEAE FAMILY AGAINST KLEBSIELLA PNEUMONIAE
۳۱THE EXPERIMENTAL MODEL OF NECROTIC ENTERITIS IN CHICKENS INDUCED BY LIVE COCCIDIOSIS VACCINE ALONG WITH CLOSTRIDIUM PERFRINGENS
۳۲IN SILICO DESIGNING AND ANALYSIS OF A CHIMERIC VACCINE AGAINST CLOSTRIDIUM PERFRINGENS AND EIMERIA SPP
۳۳IN SILICO DESIGN OF A CHIMERIC HIGH IMMUNOGENIC OUTER MEMBRANE PROTEIN AS A NEW VACCINE CANDIDATE AGAINST SALMONELLA TYPHI
۳۴IDENTIFICATION OF NOVEL VACCINE CANDIDATES AGAINST SHIGELLA SPP. THROUGH REVERSE VACCINOLOGY METHODS
۳۵IDENTIFICATION OF NOVEL OUTER MEMBRANE PROTEINS OF SALMONELLA TYPHI AS VACCINE CANDIDATE BY REVERSE VACCINOLOGY APPROACH
۳۶ANTIBIOTIC RESISTANCE GENES CODING OF EFFLUX PUMP (ADEA AND ADES GENES) IN ACINETOBACTER BAUMANNII ISOLATED FROM PATIENTS BY MOLECULAR METHODS
۳۷THE ANTIMICROBIAL AND CLINICAL EFFECTS OF OZONIZED WATER, CHLORHEXIDINE, AMOXICILLIN -METRONIDAZOLE, ON PORPHYROMONAS GINGIVALIS
۳۸EFFECT OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE ON EXPRESSION TOXIN GENE STX1 IN ENTEROHAEMORRHAGIC ESCHERICHIA COLI EHEC
۳۹بررسی ارتباط رضایت از زندگی و پنج عامل بزرگ شخصیت
۴۰تاثیر پیچیدگی مدل کسب و کار بر زنجیره تامین در صنعت پوشاک
۴۱بررسی عملکرد خرده فروشان پوشاک با استفاده از مدل SCOR روش تحلیل سلسله مراتب AHP
۴۲بررسی و ارزیابی استراتژی های زنجیره تامین در صنعت پوشاک با استفاده از روش AHP
۴۳شناسایی و اولویت بندی روش های تبلیغات اینترنتی مجتمع های تجاری
۴۴شناسایی و ارزیابی فرصت های کارآفرینی در صنعت خودرو مبتنی بر رادار نوآوری (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو)
۴۵ضرورت به کارگیری حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان ها با نگاشت بین چارچوب COBIT5 و استاندارد ISO 38500
۴۶نقد فرمالیست داستان پایداری پانزدهمین نفر
۴۷بررسی تحلیل داستان قوری چینی پدر بارویکردنشانه معنا شناسی
۴۸جاودانگی در ناتمامی باتکیه بر اسطوره گیلگمش
۴۹مقایسه سبک آوایی دو غزل بهاریه منوچهری و بیدل
۵۰تجلی انواع اسطوره در شعر سید حسن حسینی
۵۱معنادرمانی (لوگوتراپی) در نیایش های عطار نیشابوری
۵۲بررسی نقش گرافیک محیطی در ایجاد جامعه ای خلاق و پویا
۵۳بررسی هنر تعاملی از دیدگاه نشانه شناسی
۵۴بررسی نقش دیوارنگاری در تبلیغات شهری با رویکرد گرافیک محیطی
۵۵بررسی نقش کهن الگوی مار در نشانه های پزشکی جهان و ایران
۵۶بررسی هویت بصری مسکات و توسعه آن در جامعه امروزی
۵۷گونه شناسی نقاشی سه بعدی و تاثیرآن در تبلیغات محیطی
۵۸بررسی تاثیرگرافیک محیطی بر روحیه شهروندی
۵۹جامعه پذیری جنسیتی قهرمان زن در نقاشی قهوه خانه ای
۶۰بررسی و تحلیل ساختارگرافیکی طراحی بسته بندی داروهای کودکان درایران
۶۱کارآفرینی سازمانی: نقاط قوت، نقاط ضعف
۶۲ایستگاه دریافت تصاویر از ماهواره های LEO
۶۳مگس های پارازیتویید سن گندم، Eurygaster integriceps و میزان پارازیتیسم آنها در مزارع غلات منطقه الشتر استان لرستان
۶۴زنبورهای پارازیتویید سن گندم، Eurygaster integriceps و میزان پارازیتیسم آنها در مزارع غلات منطقه الشتر استان لرستان
۶۵بررسی پارازیتوییدهای شبپره پشت الماسی، Plutella xylostella L. (Lep.: Plutellidae) در مزارع کلم منطقه جنوب تهران
۶۶بررسی جایگاه انیمیشن های سینمایی ایران در سطح جهانی
۶۷بررسی مبانی داستان سرایی در قرآن کریم و کاربرد آن در قصه گویی برای کودکان
۶۸بررسی میزان علاقمندی اعضای پسر به فعالیت های فرهنگی، هنری و ادبی مرکز شهرستان شوط
۶۹برهمکنش تیمار UV-C و اسید آسکوربیک بر کیفیت پس از برداشت قارچ خوراکی تکمه ای
۷۰تاثیر تیمار UV-C و اسید آسکوربیک بر جمعیت میکروبی و قهوه ای شدن پس از برداشت قارچ تکمه ای Agaricus bisporus
۷۱تاثیر تیمار UV-C و اسید آسکوربیک بر جمعیت میکروبی و قهوه ای شدن پس از برداشت قارچ تکمه ای (Agaricus bisporus)
۷۲نقش رنگ و شکل در عینی کردن مسایل فرهنگی مثنوی معنوی
۷۳معرفی جلوه هایی از تاثیرات تعلیم و تربیت قرآنی بر مولوی و شیوه تمثیلی مثنوی
۷۴کاربرد تکنولوژی آموزشی در مدارس پیشرو و تاثیر آن در ارتقای سطح خلاقیت و نوآوری دانش آموزان
۷۵بررسی نقش محوری حوزه علمیه و روحانیت در تداوم انقلاب اسلامی
۷۶بررسی تاثیر اضطراب دلبستگی بر اضطراب با در نظر گرفتن نقش واسطه ای تنظیم غیرانطباقی هیجان
۷۷مقایسه سطح سواد سلامت دانشجویان رشته پرستاری و رشته های غیر پزشکی دانشگاه شاهد در سال 1397
۷۸بررسی بیماری ها و عوارض شایع در بین زایران پیاده روی اربعین سال 1395
۷۹مدیریت کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط
۸۰نقش فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی
۸۱Effective corneal analgesia by aspirin nanopreparation as an ocular antinociceptive drug-delivery system
۸۲بررسی عوامل کارآمدی دیوارنگاری شهری با رویکرد گرافیک محیطی
۸۳بررسی نقش گرافیک محیطی در کیفیت تصویر و هویت شهری اسلامی
۸۴بررسی رابطه نقش تبلیغات تعاملی در توسعه فرهنگ شهرنشینی و فضای شهری
۸۵بررسی نشانه شناختی تبلیغات محصولات غذایی در ایران
۸۶نقش فناوری اطلاعات در تعالی نیروی انسانی (بررسی موردی: جهاد کشاورزی استان قم)
۸۷اثر طول مسیر عبور محلول آبی در میدان مغناطیسی بر رشد بلورک های کلسیم کربنات
۸۸Effective Corneal Analgesia by Aspirin Nanopreparation as an Ocular Antinociceptive Drug- Delivery System
۸۹نقش حقوق عمومی اقتصاد در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
۹۰تجلی هنر قدسی در آینه کاری بقاع متبرکه
۹۱رکود هنرهای بومی از منظر سرمایه ی اجتماعی (مطالعه ی موردی: قالی کرمانشاه)
۹۲تحلیل زیبایی شناسانه مدایح و مراثی دیوان آیت الله غروی اصفهانی (کمپانی)
۹۳تحلیل موتیف پروانه در اشعار پایداری
۹۴بررسی ارتباط هوش معنوی با شادکامی و خودکارآمدی در مبتلایان به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی منتخب دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران
۹۵Effect of Citalopram on prevention of migraine headaches: a randomized clinical trial
۹۶Efficacy of massage with lovender oil on severity of uremic restless legs syndrome: A double-blind, placebo-controlled trial
۹۷بررسی شیوع کلسترولوزیس و ارتباط آن با سطح کلسترول توتال خون و سنگ کیسه صفرا در بیماران کله سیستکتومی شده بیمارستان مصطفی خمینی (ره) شهر تهران در سال های 1395 و 1396
۹۸اثر عصاره هیدروالکلی هسته هندوانه ابوجهل بر میزان پراکسیداسیون لیپید در موش های صحرایی با آسیب کبدی القا شده با لیپو پلی ساکارید
۹۹بررسی مقایسه اثر آرامبخشی و بیدردی گاباپنتین و دکس مدتومیدین در بیماران تحت عمل جراحی لاپاراسکوپی
۱۰۰اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه زرشک بر سطح مالونین دی آلدهید در آسیب کبدی القا شده با لیپو پلی ساکارید در موش های صحرایی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۷۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.