لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در سال 1391 (2012)

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در سال 1391 کلا 41 مقاله شامل 10 مقاله در کنفرانسهای داخلی و 26 مقاله در ژورنالهای داخلی و ۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر مشخصات حداکثر 100 عنوان مقاله عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

undraw-business
 • undraw-business
  درخواست گزارش کامل مقالات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

  کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان شامل 41 مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.

لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در سال 1391 (2012)

نمایش لیست:

سال :

 • عنوان مقاله ISI
  سال انتشار
  نویسنده*
  سمت
  زبان
  دانلود مقالات
 • Compare the effects of two educational methods on the health principles knowledge of employees in food preparation
  2012
  Farjad Batebi
  Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
  انگلیسی
 • Similar efficacy of vancomycin and teicoplanin in treatment of catheter related infection in hemodialysis patients
  2012
  Malihe Yarmohamadi
  Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
  انگلیسی
 • Continuing education of intensive and emergency units nurses during clinical shifts
  2012
  Maedeh Tourdeh
  Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
  انگلیسی
 • Efficacy of methotrexate in patients with polymyalgia rheumatica
  2012
  Jafar Toussi
  Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
  انگلیسی
 • Survey of characteristics, complications and outcomes two surgical procedures in patients with thoracic outlet syndrome
  2012
  Sayyed Abbas Tabatabaei
  Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
  انگلیسی
* در لیست فوق فقط نام یکی از نویسندگان که دارای سمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان است نمایش داده شده است.
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران