لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در سال 1392 (2013)

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در سال 1392 کلا 46 مقاله شامل 6 مقاله در کنفرانسهای داخلی و 32 مقاله در ژورنالهای داخلی و ۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر مشخصات حداکثر 100 عنوان مقاله عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

undraw-business
 • undraw-business
  درخواست گزارش کامل مقالات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

  کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان شامل 46 مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.

لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در سال 1392 (2013)

نمایش لیست:

سال :

 • عنوان مقاله ISI
  سال انتشار
  نویسنده*
  سمت
  زبان
  دانلود مقالات
 • Detection of Amp-C type producing Escherichia coliusing the Clavulanic acid and Boronic Acid Inhibitor and Multiplex PCR method
  2013
  Eslami
  Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
  انگلیسی
 • Relationship between functional balance tests and postural sway parameters in bending and picking up the object on the floor task in the chronic hemiparetic patients
  2013
  Maryam Binesh
  Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
  انگلیسی
 • Could mean platelet volume predict developing of bronchopulmonary dysplasia in preterm infants with respiratory distress syndrome?
  2013
  Ghorbani Raheb
  Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
  انگلیسی
 • Developing of national accreditation model for rural health centers in Iran health system
  2013
  Farid Gharibi
  Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
  انگلیسی
 • 2013
  Rouzbeh Jahanbakhsh
  Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
  انگلیسی
 • Osseous tumours of the hand: A review of 99 cases in 20 years
  2013
  Parviz Ahangar
  Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
  انگلیسی
 • Nano photocatalytic process application of zno nanoparticle and UV on benzene removal from synthetic air
  2013
  Nassehinia
  Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
  انگلیسی
 • Detection of CTX-Mβ-lactamase in Escherichia coli using disk diffusion, combined disk, MIC and Multiplex PCR methods
  2013
  Eslami
  Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
  انگلیسی
* در لیست فوق فقط نام یکی از نویسندگان که دارای سمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان است نمایش داده شده است.
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران