لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۴ مقاله شامل ۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مقایسه مدل عددی و آزمایشگاهی اثرات گسلش سطحی بر خطوط لوله مدفون مقید
۲بررسی آزمایشگاهی اثرات گسلش سطحی بر خطوط لوله مدفون مقید
۳مقایسه توزیع بار متحرک، بین شاهتیرهای کناری و میانی در پلها با عرشه دوعنصری، به روش اجزای محدود و روش آیین نامه ای
۴بکارگیری سپر محافظ در پیشگیری از تخریب پیش رونده ساختمان های بتنی تحت اثر انفجار در طبقه زیر زمین
۵مطالعه تاثیر سیستم های مقیدکننده طولی بر عملکرد لرزه ای پل های متداول کشور
۶بکارگیری جاذب انرژی در پیشگیری از تخریب پیش رونده اسکلت بتنی تحت اثر بار انفجار
۷Evaluating Performance of Concrete Special Moment Resisting Frames with Different Seismic Coefficients Using Endurance Time Method
۸Fuzzy AHP Method for Selection of a Suitable Seismic Retrofitting Alternative in Low-Rise Buildings
۹بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله مهارهای جانبی بر مقاومت خارج از صفحه دیوارهای غیرسازه ای
۱۰بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول شاخک گذاری بر مقاومت خارج از صفحه دیوارهای غیرسازه ای
۱۱Small strain shear modulus for compacted sand-clay mixtures
۱۲بررسی تاثیر ناهمسان گری شدت اثرهای زلزله بر عملکرد لرزه ای شبکه های بزرگراهی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.