لیست مقالات بین المللی (ISI) موسسه آموزش عالی میزان در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی میزان در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۰۱ مقاله شامل ۲۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Comparison of Family Power Structure and Identity Style Between Delinquent and Non-Delinquent Juveniles.
۲The Effect of Stress Management Model in Quality of Life in Breast Cancer Women.
۳A mixture design approach to optimizing low cholesterol mayonnaise formulation prepared with wheat germ protein isolate.
۴Novel patchouli alcohol ternary solid dispersion pellets prepared by poloxamers.
۵Combination of modified Yld2000-2d and Yld2000-2d in anisotropic pressure dependent sheet metals
۶Impact of Profitability on stock returns based on the price, return and differenced modelsin Tehran Stock Exchange
۷Real-Time Human Face Detection in Noisy Images Based on Skin Color Fusion Model and Eye Detection
۸Fluid flow modelling through an axial-flow microhydro turbine Modeliranje strujanja fluida pomoću aksijalne mikrohidro turbine
۹Optimal extraction of tropospheric Ozone column by simultaneous use of OMI and TES data and the surface temperature
۱۰Review the gap between the expectations of taxpayers and tax dispute resolution bodies about the influencing factors of tax compliance and ranking them using analytic hierarchy process AHP data
۱۱Prevalence of enterotoxin genes and antibacterial susceptibility pattern of Staphylococcus aureus strains isolated from animal originated foods in West of Iran
۱۲The relationship between audit quality, agency problems and quality of the financial information
۱۳Evaluating the effect of diversification strategies of the audit firms on their audit quality
۱۴A hybrid neural network approach for kinematic modeling of a novel 6-UPS parallel human-like mastication robot
۱۵Effect of salicylic acid synergists on rooting softwood cuttings of poinsettia (Euphorbia pulcherrima)
۱۶Length-weight relationships of five fish species from Hormozgan coastal waters (northeastern Persian Gulf)
۱۷Fractional derivative generalization of Noether's theorem
۱۸Discharge coefficient of combined-free over-under flow on a cylindrical weir-gate
۱۹SEMG-based prediction of masticatory kinematics in rhythmic clenching movements
۲۰Improving the wind penetration level of the power systems connected to doubly fed induction generator wind farms considering voltage stability constraints
۲۱Photonic crystal based MZI biosensor on InP materials
۲۲Clustering Multispectral Images Using Spatial-Spectral Information
۲۳Fuzzy logic based mobile data offloading
۲۴Prediction of clenching jaw movements based on EMG signals using fast orthogonal search
۲۵Estimation biting force based using EMG signals and laguerre estimation technique
۲۶A parametric method for estimation of leaf area index using landsat ETM+ data
۲۷Experimental study of redesigned draft tube of an Agnew microhydro turbine
۲۸New design equations for elastic modulus of concrete using multi expression programming
۲۹An overview of EFL Teachers' individual differences in CALL
۳۰OPAIC: An optimization technique to improve energy consumption and performance in application specific network on chips
۳۱An approach to optimal allocation of SVC in power systems connected to DFIG wind farms based on maximization of voltage stability and system loadability
۳۲Knowledge-sharing determinants, behaviors, and innovative work behaviors: An integrated theoretical view and empirical examination
۳۳Reconfigurable communication fabric for efficient implementation of neural networks
۳۴LCP segmentation: A framework for evaluation of user engagement in online social networks
۳۵Microstructural Characterization of Quenched AISI D2 Tool Steel Using Magnetic/Electromagnetic Nondestructive Techniques
۳۶New implementation of a non-associated flow rule in rate-independent plasticity
۳۷Interactive fuzzy binary shuffled frog leaping algorithm for multi-objective reliable economic power distribution system expansion planning
۳۸State Estimation of a Distribution System Using WLS and EKF Techniques
۳۹Evaluation of neighborhood center attributes on resident's territoriality and sense of belonging a case study in Boshrooyeh, Iran
۴۰Elastic-brittle-plastic analysis of circular deep underwater cavities in a Mohr-Coulomb rock mass considering seepage forces
۴۱Predictor-based model reference adaptive control for a vehicle lateral dynamics considering uncertainties
۴۲Expression profiles of lysozyme- and prophenoloxidase-encoding genes in spodoptera species challenged with entomopathogenic fungus, metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin using qRT-PCR
۴۳Is wireless communication suitable for smart grid?
۴۴Groups in which every finite subnormal subgroup is normal
۴۵Power System Stability Improvement in Presence of Renewable Energies and TCSC
۴۶Fuzzy impedance control strategy for jaw rehabilitation using 6-UPS stewart robot
۴۷Critical evaluation of lexical categories in ESP textbooks used for Iranian dentistry students: The gap between perceived and real needs
۴۸A new two-dimensional cracked finite element for fracture mechanics
۴۹Cournot equilibrium analysis for influence of wind power on Genco's profit considering carbon emission market
۵۰Design a single-phase active power filter using indirect control scheme for photovoltaic system
۵۱Dynamic economic dispatch solving in power systems using imperialist competitive algorithm
۵۲BTT: Representing the Binary Tree Trust mechanism for resource discovery in Grid
۵۳Applications of impedance plane and magnetic differential permeability in microstructural characterization of AISI D2 tool steel
۵۴Algorithms for licenseplate detection: A survey
۵۵Optimum nonnegative integer bit allocation for wavelet based signal compression and coding
۵۶Experimental measurement and optimization of tensile residual stress in turning process of Inconel718 superalloy
۵۷Consequences of colloidal nanosilica specific surface on its performance in concrete
۵۸An efficient one-pot synthesis of C-alkylated phenols and benzofuran derivatives with phosphanylidene substituents
۵۹Short term multi-objective hydrothermal scheduling
۶۰Characterization and optimization to improve uneven surface on MEMS bridge fabrication
۶۱Photovoltaic single-stage grid tied inverter with One-Cycle Control
۶۲Length-weight relationships of six fishes from intertidal and coastal waters in the northern Persian Gulf
۶۳Modified migrating birds optimization algorithm for closed loop layout with exact distances in flexible manufacturing systems
۶۴Coplanar Full Adder in Quantum-Dot Cellular Automata via Clock-Zone-Based Crossover
۶۵IRAHC: Instance reduction algorithm using hyperrectangle clustering
۶۶A mixture design approach to optimizing low cholesterol mayonnaise formulation prepared with wheat germ protein isolate
۶۷A characterization of the small Suzuki groups by the number of the same element order
۶۸The effects of supervisors' support and mediating factors on the nurses' job performance using structural equation modeling: A case study
۶۹Voices of girls with disabilities in rural Iran
۷۰Motivational dynamics: The case of Iranian EFL learners' motivation
۷۱Analog implementation of radix-2, 16-FFT processor for OFDM receivers: Non-linearity behaviours and system performance analysis
۷۲Improved Shiono and Knight method for overflow modeling

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۰۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.