لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی میزان در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی میزان در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۰۱ مقاله شامل ۲۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی نقش مدیریت مشارکتی در بهبود فرآیند مدیریت منابع انسانی
۲حاکمیت شرکتی و محدودیت ها
۳اهمیت محافظه کاری در حسابداری
۴نقش کمیته حسابرسی در کیفیت گزارشگری مالی
۵تحلیل هزینه یابی بر مبنای فعالیت
۶بررسی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در یکپارچه سازی مدل های تجاری
۷بررسی تاثیر وضعیت مدیریت ارتباط با مشتری از بعد وفاداری مشتری مطالعه موردی بانک سپه شعب استان آذربایجان شرقی
۸بررسی رابطه بین چرخش شغلی با تعهد مستمر کارکنان مطالعه موردی کارکنان دانشگاههای جامع علمی کاربردی
۹مقایسه رابطه بین ساختار سرمایه شرکتهای با بازده داراییهای بالا و پایین با رویکرد شخصیت حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادرا تهران
۱۰تعیین عوامل مؤثر بر رضایتمندی کارکنان در سیستم های آموزش الکترونیکی
۱۱بررسی بازده دارایی و رابطه آن با بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۲بررسی نقش و تاثیرمدیریت دانش بر نوآوری در میان کارکنان شرکت آب منطقه ای استانآذربایجان شرقی
۱۳بررسی و تحلیل نقش مدیریت استعداد در معماری اثربخش آموزش الکترونیک
۱۴بررسی استراتژی جهانی شدن در راستای ایجاد سازمان های خلاق
۱۵نقش حسابداری مدیریت در افزایش کارایی سازمان
۱۶تحلیل مدیریت استراتژی منابع انسانی
۱۷حسابداری ناب با رویکرد تفکر ناب
۱۸بررسی مالیات و ساختار سرمایه
۱۹مالی رفتاری؛ تئوری اقتصاد نئوکلاسیک
۲۰تحلیل رفتار مالی تصمیم گیران بازار سرمایه
۲۱حسابداری مدیریت استراتژی منابع انسانی
۲۲لازمه همگرایی در استانداردهای حسابداری
۲۳بررسی روشهای تامین مالی شرکتها
۲۴بررسی نقش ارگونومی محیط کار بر فرسودگی شغلی
۲۵ارائه نظام مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اصول حسابداری
۲۶تاثیرابعادبرندخدمات بروفاداری برند
۲۷تعیین عوامل مؤثر بر اثربخشی سیستم های الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری
۲۸رابطه بین تغییرات سود نقدی و کیفیت سود در بازار سرمایه
۲۹تحلیل مالی رفتاری و مالی عصبی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۰۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.