لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی ادیب مازندران در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی ادیب مازندران در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۲ مقاله شامل ۱۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی رابطه میان گرایش و تمایل شرکت به فعالیت های بازرگانی و مزیت رقابتی
۲برسی نام و نشان تجاری(برند) وتأثیرآن بر وفاداری مشتری
۳تبیین رابطه بین عوامل شخصیتی وکارآفرینی
۴بررسی تأثیر جهت گیری استراتژیک بر قابلیتهای بازاریابی
۵بررسی رابطه بین اجزای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۶بررسی حاکمیت شرکتی و مکانسیم های آن
۷راهکارهای مدیریت بهینه مصرف انرژی در راستای مدیریت سبز در موسسه آموزش عالی ادیب مازندران
۸تاثیر رنگ ها در بازار یابی
۹بررسی اثر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرفکننده
۱۰بررسی رابطه بین مولفه های سازمان یادگیرنده و نوآوری سازمانی مطالعه موردی: دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران
۱۱بررسی عوامل موثر درون سازمانی بر ارتقاء برند مطابق با ارزشهای اسلامی در چهارچوب اقتصاد مقاومتی
۱۲بهینه سازی مصرف انرژی در راستای مدیریت سبز در دانشگاه ها مطالعه موردی: موسسه آموزش عالی ادیب مازندران

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.