لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی زند شیراز در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی زند شیراز در سال ۱۳۹۴ کلا ۳۰ مقاله شامل ۳۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ضرورت تشکیل حلقه ی کیفی برایجاد اقیانوس آبی در هر سازمان
۲تخصیص هوشمند منابع در شبکه ها با استفاده از یادگیری تقویتی
۳کاربرد تکنیک های داده کاوی در مهندسی کشاورزی
۴ارزیابی چشم انداز هوش تجاری (BI) در موفقیت مدیریت برند در سازمان ها
۵ارزیابی نرخ فرسایش داخلی خاک رس واگرای تسلیح شده با الیاف پلی پروپیلن
۶اهمیت محافظه کاری در حسابداری
۷نقش کمیته حسابرسی در کیفیت گزارشگری مالی
۸تحلیل هزینه یابی بر مبنای فعالیت
۹ارزیابی تاثیر لیگنوسولفونات بر بهبود مشخصات ژئوتکنیکی خاک های رسی واگرا
۱۰استفاده از تکنیک الکترواسمزی در اصلاح ژئوتکنیکی خاک های رسی واگرا
۱۱تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر مشخصات ژئوتکنیکی خاک های رسی واگرا
۱۲بررسی نقش سیستم اطلاعات حسابداری درفرآیند تصمیم گیری مدیران مقاله مروری
۱۳بررسی اهمیت و نقش کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اداری سازمان های مراقبت سلامت
۱۴بررسی چند روش تشخیص خواب آلودگی راننده
۱۵تشخیص خوابآلودگی راننده و سیستم هشدار بر اساس داده های ورودی انسانی
۱۶بهبود تولید بهنگام (JIT) با کمک نظام آراستگی 5s
۱۷ارزیابی اثر ابعاد هوش هیجانی بر مدیریت رسانه های اجتماعی
۱۸نقش حسابداری مدیریت در افزایش کارایی سازمان
۱۹بررسی مالیات و ساختار سرمایه
۲۰استفاده از سرویس سنجش اشتراکی در شهر هوشمند با استفاده از پلتفرم Chirp و معماری OSGi
۲۱بهینه سازی تولید ناب با روش مهندسی معکوس
۲۲Investigating Energy Efficiency And Security For Routing In Heterogeneous Wireless Sensor Networks
۲۳ارائه نظام مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اصول حسابداری
۲۴Review And Improve The Performance Of Energy And Routing InWireless Sensor Networks
۲۵Optimization Routing Hierarchical Cluster Heads MobileCharger In Wireless Sensor Networks
۲۶نقش برنامه های کاربردی و سیستم های هوشمند در گردشگری الکترونیک
۲۷بررسی تغییرات دلتا P با استفاده ازمقادیر تابع موج دراستادیوم
۲۸تطابق مرکز جرم حالات مشابه در حالات کلاسیک و کوانتومی در بییلیارد استادیوم
۲۹بررسی تاثیر آهک در مقاومت فشارى خاک مارن
۳۰بررسی تاثیر آهک در ضریب عکس العمل بستر خاک مارنی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.