لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی آفرینش بروجرد در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی آفرینش بروجرد در سال ۱۳۹۷ کلا ۷ مقاله شامل ۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱دسته بندی تصاویر بیماران آلزایمری، زوال عقل خفیف و افراد سالم با یک شبگه عصبی کانولوشنال جدید
۲بارشناسایی سرطان سینه با استفاده از ترکیب توصیفگر الگوی دودویی محلی، تبدیل موجک و ویژگی های مقاوم به تغییر مقیاس و اندازه
۳رمز نگاری و رمزگشایی تصویر با استفاده از روش آلبرتی
۴طراحی یک شبکه عصبی تابع پایه شعاعی جدید با استفاده از الگوریتم فراابتکاری تکاملی تفاضلی و کاربرد آن در بازشناسی سرطان کبد
۵توصیف های مینیاتوری در خسرو و شیرین نظامی گنجوی
۶تاثیر اختلاط عمیق خاک بر روی ظرفیت باربری و نشست خاک ریزدانه
۷بهره گیری از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در تعمیر و نگهداری ساختمان های با درجه اهمیت خیلی زیاد

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.