لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه علم و هنر یزد در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه علم و هنر یزد در سال ۱۳۹۴ کلا ۲۱۲ مقاله شامل ۲۰۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱آرایه های گیاهی در گچ بری خانه ی بروجردی های کاشان
۲چگونگی فهم اثر هنری از منظر هرمنوتیک
۳تبیین پدیدارشناسی هرمنوتیک در ایجاد حس تعلق به مکان انسان ساخت
۴تبیین مفهوم مکان در الگوی بازارهای سنتی
۵بازتاب خصلت سلسله مراتب در الگوی بازارهای سنتی نمونه مورد مطالعه: بازار شهر همدان
۶بازخوانی الگو در معماری سنتی
۷نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژی های مدیریت فرهنگ در موفقیت سازمان
۸هویت در معماری امروز و جستجوی آن در میراث معماری گذشته
۹الگوهای کالبدی معماری گذشته ایران مطالعه خانه های قاجاری اصفهان به منظو ارائه الگوهای کالبدی معماری مسکونی
۱۰تأثیر نظم فرم های بصری نماهای ساختمان های مسکونی بر آرامش درونی روان انسان
۱۱بررسی درجه ریسک پذیری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار
۱۲تأثیر توسعه شهری برمدیریت ضایعات جامد شهری با رویکرد پویایی سیستم
۱۳بررسی تأثیر قنات بر شکل گیری الگوهای آسیاب آبی نمونه موردی: آسیاب های آبی یزد
۱۴بررسی نیازمندی های مشتریان خدمات صنعت بازاریابی شبکه ای با استفاده از مدل یکپارچه شده کانو AHP و QFD_
۱۵بررسی الگوهای پایداری در معماری خانه های سنتی رشت
۱۶بررسی تطبیقی الگوهای خانه های یمن و یزد از منظر معماری بومی
۱۷تعییه ارزشهای سازمان تربیت بدنی استان هزمزگان با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی
۱۸ارائه چراچوبی برای تعیین عوامل داخلی و خارجی سازمان های دولتی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی
۱۹بررسی چالش ها و راهکارهای امنیتی در محاسبات ابری
۲۰ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای حل مسائل بهینه سازی با استفاده الگوریتم های ICA- MPSO-MGA
۲۱packet tracer مقایسه پروتکل های مسیر یابی روترها در محیط
۲۲مروری بر انواع گیرنده های گلوتامات در سیستم عصبی
۲۳مروری بر سیستم تولید به هنگام (JIT) و مزایای حاصل از بکارگیری و پیاده سازی آن در سازمان های تولیدی
۲۴بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع (T.Q.M) برسازمان ها ، مدیران و مشتریان
۲۵بیوسنسورهای گازی وکاربردشان
۲۶نیوزوم ها به عنوان حامل های دارو رسانی نوین
۲۷مروری گذرا برمباحث اخلاقی درفناوری های نانو
۲۸هوش کسب و کار، راهبردی برای بهبود زنجیره تأمین الکترونیک
۲۹تحلیلی بر توسعه فضاهای سبز شهری در راستای ایجاد شهرهای سالم
۳۰بررسی مولفه های تاثیر گذار بر میزان رضایتمندی شهروندان از پارک های شهر بزد (نمونه موردی :پارک آزادگان ،غدیر ،هفت تیر )
۳۱ارائه مدلی جهت تبیین نقش واسطه ای بهبود عملکرد پروژها در رابطه میان رهبری دانش و عملکرد سازمان(مورد مطالعه: شهرداری یزد)
۳۲ارائه مدلی ریاضی برای شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در فرآیند بازیافت محصول
۳۳تاثیر کارکردهای روحی - روانی پارک های شهری بر میزان مراجعت شهروندان به پارک (نمونه موردی : پارک های منطقه یک شهر یزد)
۳۴برقراری رابطه مطلوب مراتب انسان و معماری به واسطه مراتب ذکر
۳۵تبیین شاکله معمار ذاکر، در معماری
۳۶بازآفرینی جلوه باغ ایرانی در پارک های شهر یزد
۳۷تحلیل نشانه های معماری در سیمای شهر بوشهر
۳۸ضرورت توسعه انرژی تجدیدپذیر با تاکید بر استفاده از سیستم های فتوولتاییک با رویکرد سیستم های دینامیکی
۳۹ارائه مدل ساختاری تفسیری عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در استان هرمزگان با استفاده از روش ساختاری تفسیری
۴۰بررسی کارایی خانه خورشیدی یزد
۴۱تبیین جایگاه نرم افزارهای انرژی در فرآیندطراحی معماری
۴۲نقش جرم حرارتی در سقف حوضچه ای بر بار گرمایش ساختمان
۴۳تطبیق الگوی آموزش درفضای بازمدارس غرب با ایران
۴۴جایگاه حیاط درسازماندهی و وحدت فضاهای خانه های سنتی دربوشهر
۴۵چگونگی استفاده ازتدابیر امنیتی قلعه ها درساخت شهرآینده نمونه موردی قلعه نهچیر دراستان اصفهان
۴۶سنت ومعماری سنتی
۴۷نقشهای مختلف چوب درسازه خانه های سنتی گیلان و جایگاه آن ها درمعماری معاصر
۴۸تاثیر متغیرهای عمده اقتصاد کلان بر روی صادرات و واردات فولاد در ایران
۴۹رتبه بندی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی
۵۰بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری
۵۱ارائه ی راهکاری مبتنی بر مدل مخفی مارکوف برای شناسایی بدافسارهایدگرگون شده
۵۲ارزیابی کارایی تحقیق و توسعه در استانهای کشور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها
۵۳ارزیابی کارایی آموزش در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها
۵۴تحلیل پایداری توسعه ایران
۵۵افزایش تعاملات اجتماعی در روابط همسایگی و حقوق همسایگی از دیدگاه اسلام
۵۶بررسی معماری خانه بروجردی های کاشان وکاربرد تزیینات آن درطراحی معماریداخلی
۵۷Effect of gender on the color selections of headscarf regarding wearers’ complexion
۵۸In silico determination and validation of oprL structure and b cell epitopes as vaccine candidate in Pseudomonas aeruginosa
۵۹In silico potential vaccine against oprF in multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa
۶۰بررسی رابطه بین رهبری تحولگرا و بهزیستی روانشناختی با تأکید بر نقش میانجی خودکارآمدی، اعتماد ومعناداری در کار مورد مطالعه: بانک کشاورزی استان یزد
۶۱تلفیق مدل تعالی سازمانی وکارت امتیازی متوازن بارویکرد ماتریس sowt در صنایع پتروشیمی
۶۲بررسی اثر عدالت سازمانی بر تعهد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت های خصوصی ایران
۶۳تبیین نقش فضای نیمه باز در کیفیت رفتار ساکنین با رویکرد تبیین تعاریف و مفاهیم متفاوت فضای نیمه باز با تاکید بر الگوی رفتاری در جهت رسیدن به تعریفی جامع در حیطه روانشناسی از مفهوم فضای نیمه باز
۶۴بررسی فرایند تشکیل خاطره از مکان
۶۵نقش عوامل کالبدی حس مکان در شکل گیری خاطره از مکان
۶۶بررسی اهمیت حس تعلق به مکان در بهبود کیفیت آموزش معماری
۶۷بررسی موانع و محرکهای پیاده سازی زنجیره تأمین سبز در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد
۶۸آسیب شناسی و نیازسنجی آموزشی دانش فناوری اطلاعات کارکنان سازمان
۶۹بررسی مقایسهای میزان رضایتمندی مشتریان در بخش جراحی مردان و زنان بیمارستان تخصصی خانواده
۷۰رتبه بندی معیارهای ارزیابی برای برون سپاری با رویکردAHP-VIKOR مطالعه موردی پیمانکاران احداث و بهره برداری شبکه در شرکت توزیع برق یزد
۷۱شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی و انگیزه خرید مصرفکنندگان سفالینهها مطالعه موردی سفال و سرامیک میبد
۷۲رتبه بندی شاخصهای QFD با استفاده از روش DEA و AHP فازی مطالعه موردی: فرآیند فروش انشعاب در شرکت توزیع برق یزد
۷۳پویایی شناسه رفتاری کنترل موجودی با استفاده از فناوری شناسه فرکانس رادیویی
۷۴ارزیابی مشارکت مردمی در مدیریت ضایعات جامد شهری
۷۵درمان فعال سازی رفتاری متناسب با نوجوان و بررسی اثر آن بر کاهش علایم افسردگی نوجوانان پسر شهر یزد
۷۶درمان فعال سازی رفتاری متناسب با نوجوانان و بررسی اثر آن بر کیفیت زندگی نوجوانان پسر شهر یزد
۷۷تحلیل نشانه شناختی جایگاه زن در فیلمنامه های بهرام بیضایی
۷۸چالش های سر راه بسته بندی سفال و سرامیک میبد
۷۹نسبت نقوش انسان واقعی و خیالی جیرفت، با محتوای باورهای باستانی منطقه (با رویکرد بررسی نقوش اشیاء کلریتی)
۸۰طراحی مدلی جهت ارزیابی یادگیری الکترونیکی در رشته های مهندسی
۸۱نقش سیاست های انرژی تجدید پذیر در وابستگی به انرژی در ایران با رویکرد پویایی سیستم
۸۲حباب های قیمتی دارایی ها و تحلیل سیاست های مالی بر آن ها
۸۳ارزیابی وانتخاب تامین کننده با استفاده از تکنیک تاپسیس در محیط فازی نوع 2
۸۴ارزیابی وانتخاب تامین کننده با استفاده از مفهوم مهندسی ارزش
۸۵نقش ریسک ادراکشده در پذیرش بلیت الکترونیکی در حملونقل عمومی درونشهری توسط شهروندان شهر یزد
۸۶تاثیر مدیریت دانش بر مدل تعالی سازمانیEFQM به روش پویایی شناسی سیستم ها
۸۷بررسی رابطه میان JIT خرید و تولید بهنگام و تولید چابک مورد مطالعه: خوشه کاشی و سرامیک استان یزد
۸۸شناسایی و رتبه بندی شاخص های سرمایه انسانی با استفاده ازروش تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی فازی
۸۹تحلیل و بررسی عوامل رفتاری موثر بر عملکرد سرمایهگذاران حقیقی فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل معادلات ساختاری
۹۰بررسی تاثیر ابعاد دینداری بر هوش اخلاقی و هوش فرهنگی (مطالعه موردی: کارکنان شعب بانک انصار در استان یزد)
۹۱طراحی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با رویکرد منطق فازی)مورد مطالعه: شرکت کاشی رباط میبد
۹۲The Allocation of Virtual Machines in Cloud Computing Data Centers by Using Imperialist Competitive Algorithm
۹۳Reduce energy consumption Cloud computing data centers with Definition selection and migration policy of virtual machines and using meta-heuristic ICA algorithm
۹۴بررسی مفاهیم نقوش ظروف سیمین دوره ساسانی وتاثیرآن برسفال دوره سامانی
۹۵استخراج و ارزیابی شاخصهای ارزیابی آمادگی سازمان جهت اجرای ERP در صنعت تایرسازی
۹۶حل مسأله بهینه سازی زمانبندی مسیر پایگاه داده های ابری با ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای حل مسائل بهینهسازی با استفاده از الگوریتم های ICA-MPSO-MGA
۹۷استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) برای چینش ماشین های مجازی در مراکز داده ابری
۹۸کاهش مصرف انرژی در مراکز داده رایانش ابری با استفاده از الگوریتم فرا اکتشافی رقابت استعماری و سیاست های انتخاب و مهاجرت ماشین های مجازی
۹۹طراحی مدل ارزش گذاری نیروی انسانی در سازمان های خدماتی ( مورد مطالعه : دانشگاه علم و هنر)
۱۰۰ارائه چهارچوبی برای تعیین عوامل موثربرقاچاق سوخت با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی: استان هرمزگان)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۱۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.