لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی صبا در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی صبا در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۶ مقاله شامل ۱۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی رابطه توزیع درآمد و رشد اقتصادی ایران
۲بررسی روند تغییرات برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آبمیوه معمولی ودارویی طی نگهداری در یخچال، تاریکی و نور
۳مدیریت اقتصادی واحدهای کشت چغندرقند با رویکرد روشهای نوین آبیاری(مطالعه موردی: شهرستان نقده)
۴جذب نخبگان، افق پیش رو
۵مقایسه ویژگی های بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانی آب انگور قرمز ارومیه و آب انگور سیاه سردشت
۶اثر پکتین و زانتان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی دوغ حاوی عرق نعناع
۷مقایسه کمی و کیفی آب انگور قرمز ارومیه و آب انگور سیاه سردشت
۸جداسازی باکتریهای اسید لاکتیکی تولید کننده اگزوپلی ساکارید از ماست گوسفندی
۹اندازه گیری قدرت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنولی در واریته چای سبزهیبرید به روش HPLC
۱۰بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنولی در واریته چای سبز کلون 100
۱۱تاثیر افزودن آرد پالپ سنجد بر خصوصیات نان حجیم
۱۲بررسی خصوصیات رئولوژیکی نان حجیم غنی شده با آرد کامل سنجد
۱۳مطالعه تغییرات ویژگیهای شیمیایی پنیر سفید ایرانی تولید شده از شیر بز در طول دوره رسیدن
۱۴جداسازی باکتری های اسید لاکتیکی تولید کننده اگزوپلی ساکارید از ماست گوسفندی
۱۵بررسی رابطه ی صادرات غیر نفتی و رشد اقتصادی ایران
۱۶عوامل موثر بر وضعیت مکانیزاسیون اراضی کشاورزی ایران (مطالعه موردی استان اردبیل)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.