لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی اسوه در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی اسوه در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۱ مقاله شامل ۲۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی تاثیر محیطی مجسمه های شهری بر افراد جامعه-نمونه موردی مجسمه های فضاهای باز شهری تبریز-ایران
۲بررسی تاثیر فضای مجازی بر طراحی معماری
۳بررسی مولفه حس مکان در پیاده راه های شهر تبریز نمونه موردی :پیاده راه تربیت،پیاده راه شهریار ولیعصر،پیاده راه مقصودیه
۴جامعه شناسی شهری با تحلیل بازتاب های روان شناسی محیطی
۵نگاهی جامعه شناختی به تحلیل معماری سنتی ایران
۶بررسی ارتباط دو سویه جامعه شناسی ، فرهنگ و معماری مبتنی بر رویکرد های روانشناسی محیطی
۷ارزیابی نقش زیبایی در جداره ها و نماهای شهری و تاثیرات آن در روانشناسی محیطی و آثار آن در تعاملات اجتماعی نمونه موردی بررسی : خیابان امام از چهارراه آبرسان تا چهار راه شریعتی تبریز.
۸مطالعه تطبیقی تجلی تفکرات ژیل دلوز در شکل گیری فضای معماری وفضای مجازی
۹میزان آگاهی اجتماعی نسبت به ساختمان های صفر انرژی
۱۰بررسی نقش نور شبانه در فضاهای عمومی از منظر احساس امنیت محیطی بانوان در تبریز محدوده تپه پرچم پارک ایلگلی، پارک صایب تبریزی ،پارک فرشتگان
۱۱تبیین مولفه های طراحی پایدار محیطی درمعماری و شهرسازی ایرانی
۱۲رویکرد اصلی حسابداری در مدیریت مالی
۱۳بررسی تطبیقی وضعیت بیمه خودرو در دو کشور ایران و ترکیه
۱۴بررسی نور و رنگ از بعد روانشناسی محیط در طراحی فضاهای اداری (نمونه بررسی : دادگاهی)
۱۵درآمدی بر روانشناسی محیطی در طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری سبز
۱۶طراحی خانه سالمندان با رویکرد روانشناسی محیطی از بعد حس تعلق به مکان
۱۷بررسی تاثیر هویت یک اثر معماری در کیفیت محیط شهری نمونه موردی میدان آزادی (تهران)
۱۸تبیین تاثیرات عناصر سبز در خانه ها در جهت ارتقا دلبستگی محیطی ساکنین
۱۹نمودهای بارز طراحی مراکز معماری بر اساس مولفه های روانشناسی محیطی
۲۰احیای معماری سنتی ایران در ساخت و سازهای معاصر
۲۱بررسی تعامل معماری و سینما با رویکردی به هویت و حس مکان

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.