لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی حکمت رضوی در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی حکمت رضوی در سال ۱۳۹۷ کلا ۵ مقاله شامل ۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱آنومی، علل، سیر و پیامدها
۲مقایسه کیفیت زندگی در مردان دارای سوء مصرف مواد و مردان بدون سوءمصرف مواد
۳بررسی ارتباط سبک تربیتی والدین و سوء استفاده جنسی فرزندان
۴بررسی چالش های حسابرسی از دیدگاه اسلامی
۵بررسی رابطه بین رسانه های اجتماعی و بازارهای سرمایه
۶تغییر ذهن از طریق هیپنوتیزم و روش NLP

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.