لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در سال ۱۳۹۷ کلا ۸ مقاله شامل ۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تاثیر بکار گیری سیستم فناوری نوین اطلاعات در ارتقاءکیفیت سیستم های اطلاعات مدیریت در موعدیان اداره امور مالیاتی شهرستان میانه
۲بررسی اثر توانمندسازی، کار تیمی و آموزش کارکنان بر عملکرد آنان (مطالعه موردی: دانشگاه ارومیه)
۳نقش فرایند مدیریت منابع انسانی در ارتقاء کیفیت زندگی کاری
۴بررسی روابط میان جهت گیری بازار و عملکرد شرکت با نقش میانجی نوآوری تدریجی
۵ارزیابی عوامل بوجود آورنده فرسودگی شغلی کارکنان و راهکارهای مقابله با آن

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.