لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران بابل در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران بابل در سال ۱۳۹۷ کلا ۹ مقاله شامل ۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی آزمایشگاهی حرارتی و سیالاتی جریان سه بعدی برکلکتور تخت آبگرمکن خورشیدی
۲ارزیابی لس های استان گلستان بر اساس معیارهای مهندسی ژیوتکنیک
۳Optimization of Whey Treatment in Rotating Biological Contactor: Application of Taguchi Method
۴کاربرد شبکه های پتری در شبیه سازی سیستم کنترل ترافیک هوایی
۵بهبود الگوریتم مبتنی براجتماع با روش سرگردانی در بهینه سازی چندمدی
۶اندازه گیری سموم ارگانوکلره DDT, DDE, DDD, Heptachlor, Heptachlor epoxide در بخش جنوبی رودخانه تجن
۷شناسایی عوامل موثر بر طراحی بدنه های شهری با تاکید بر ابعاد زیبایی شناسی و کیفی نمونه موردی: بوستان ولایت، شهر ساری
۸تولید لیپید از ریزجلبک ها جهت تهیه سوخت بیولوژیکی بیودیزل و حذف بیولوژیکی دی اکسیدکربن توسط ریزجلبک ها
۹به کارگیری سویچینگ نرم برای مبدل DC DC BOOST در راستای کاهش تلفات کلید زنی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.