لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران بابل در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران بابل در سال ۱۳۹۷ کلا ۵ مقاله شامل ۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی آزمایشگاهی حرارتی و سیالاتی جریان سه بعدی برکلکتور تخت آبگرمکن خورشیدی
۲ارزیابی لس های استان گلستان بر اساس معیارهای مهندسی ژیوتکنیک
۳کاربرد شبکه های پتری در شبیه سازی سیستم کنترل ترافیک هوایی
۴بهبود الگوریتم مبتنی براجتماع با روش سرگردانی در بهینه سازی چندمدی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.