لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۷ کلا ۴۷۵ مقاله شامل ۳۸۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Synergistic Effects Of Sulpride And SCH23390 On Kiss1 Gene Expressions In L-Dopa Treated PCOS Rats
۲تحلیل و بررسی چالش های مدیریت شهری در ایران
۳ویژگی های ایزوتوپی گوگرد و ارتباط آن با مقادیر گوگرد و کربن آلی کل(TOC)در کانسار مس رسوبی منطقه نهند- ایوند، شمال غرب ایران
۴نقش هوش معنوی در پیش بینی فرسودگی شغلی نجات گران هلال احمر
۵پیش بینی رضایت جنسی زنان براساس هموابستگی و مولفه هایش
۶پیش بینی رضایت جنسی براساس ترس از صمیمیت در زنان
۷تاثیر راهبردهای چیرگی شناختی بر افزایش سرعت پردازش اطلاعات کودکان دارای اختلال یادگیری خاص شهرستان بیله سوار
۸بررسی تاثیر دنیای مجازی بر سبک زندگی سالم
۹نقش خودپنداره تحصیلی و کمال گرایی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان
۱۰بررسی احوالی مسنداله حدیقه ی سنایی (باب اول)
۱۱مطالعه تطبیقی سطح فکری در سمک عیار و سرگذشت ژیل بلاس
۱۲مطالعهی تطبیقی سطح ادبی در سمک عیار و سرگذشت ژیل بلاس
۱۳مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان شناختی تحلیلی بر بهبود روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی
۱۴آشتی قلم و زبان با تکیه بر الفبای فارسی
۱۵عطار پژوهی در اروپا
۱۶نقد و تحلیل و مقایسه ی استعاره های سنتی با استعاره های مفهومی لیکاف و جانسون
۱۷بررسی تاثیر خصوصیات پستی وبلندی بر تغییرات تولید اولیه پهن برگان علفی در چمنزارهای فندق لوی نمین
۱۸تغییرات تولید اولیه فرم رویشی گندمیان تحت تاثیر عوامل اقلیمی در مراتع چمنزار فندقلوی نمین اردبیل
۱۹بررسی رابطه تفکرمنفی تکراری و کمال گرایی بامیزان وسواس فکری عملی دربین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نورمرکزکرج
۲۰بازتاب اسطوره ی سیزی، در شعر ادونیس و مهدی اخوان ثالث
۲۱تاثیر مولفه های آموزش عالی کشاورزی بر بروز ویژگیهای کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد مطالعه: دانشجویان کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
۲۲بررسی وضعیت استخرهای سرپوشیده استان اردبیل از نظر امکانات مرتبط با معلولین
۲۳بررسی میزان کلر آب و تعداد دفعات اندازه گیری روزانه در استخرهای سرپوشیده استان اردبیل و مقایسه آن با استانداردهای موجود
۲۴ارزیابی ایمنی عناصر سازه ای و غیر سازه ای اماکن ورزشی استان اردبیل در میزبانی، دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای آسیا ( 2017)
۲۵ارزیابی وضعیت ایمنی بهداشتی اماکن ورزشی استان اردبیل در میزبانی دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای آسیا (2017)
۲۶تاثیر محیط فروشگاه بر خرید آنی در فروشگاه های ورزشی شهر اردبیل
۲۷ارتباط بین فشار CO2 خون شریانی و فشار CO2 انتهای بازدمی در سه شدت تمرینی
۲۸Experimental study of durability of concrete with different cement types subject to Freeze-Thaw cycles
۲۹بررسی اثر زلزله بر روی سقف های طره ای بلند
۳۰ساختمان های بتن مسلح با عایق ماندگار پلیمری
۳۱بررسی ارتباط فرونشست زمین و افت سطح آب های زیرزمینی در شهرستان کرج با استفاده از روش تلفیق وزنی در محیط GIS
۳۲بررسی افت آب های زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آ مار مطالعه موردی: دشت میان دربند کرمانشاه
۳۳تحلیلی بر کاربرد مهم ترین نقوش هندسی در هنر و معماری اسلامی
۳۴مروری بر مهم ترین انواع جلدسازی کتب در تمدن اسلامی
۳۵ارزیابی اثر فضای سبز(جنگلداری شهری)، به منظور کاهش آلودگی هوا درکلان شهرها
۳۶بررسی میزان تاثیرگذاری تکنولوژی نانو (آیروژل) در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
۳۷مقایسه قابلیت و کاربرد روش های انتگرال گیری مستقیم در تحلیل دینامیکی با استفاده از عملیات تکرارشونده
۳۸مقطع بهینه برای تیر پیوند در مهاربند واگرا
۳۹تحلیل وشناخت عناصر موجود در دربهای شهر تبریز
۴۰تحلیل کارکرد اقلیمی خانه های حیاط مرکزی بر اساس سایه و تابش (نمونه موردی: خانه های تاریخی اردبیل)
۴۱تعیین فرم مناسب ساختمان ها بر اساس دریافت بهینه تابش خورشیدی در شهر زنجان
۴۲مفهوم شناسی معماری مدرن با تاکید بر طراحی تیاتر
۴۳ارزیابی الگوهای مکان یابی در برنامه ریزی شهری
۴۴بررسی میزان برخورداری آموزشی شهرستانهای استان اردبیل به منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل ویکور
۴۵سیمای حضرت سلیمان (ع) در دیوان خاقانی
۴۶هویت یابی شخصیت عرفانی شیخ بابا روشن وتاثیر آن در اندیشه عارفان شمال غرب ایران ازمنظر مطالعات تاریخی و باستان شناختی
۴۷ارزیابی روغن، پروتیین و عملکرد دانه کلزا رقم اکاپی تحت تاثیرکودهای ریزمغذی در تراکم های مختلف کشت در شرایط اقلیمی اردبیل
۴۸اثر محلول پاشی گلیسین بتایین و اتانول بر عملکرد علوفه تر و خشک کل اسپرس تحت تنش خشکی
۴۹بررسی تاثیر محلول پاشی گلایسین بتایین و اتانول بر روی شاخص های جوانه زنی اکوتیپهای بالنگوی شهری (Lallemantia iberica F.&C.M.)
۵۰ارتباط برخی خصوصیات خاک با میانگین هندسی قطر خاکدانه(GMD)
۵۱ارزیابی ارتباط پارامتر آب قابل استفاده با برخی خصوصیات فیزیکی خاک
۵۲بررسی وابستگی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به برخی خصوصیات خاک
۵۳شبیه سازی برخی خصوصیات کیفی رودخانه بالیخلی چای اردبیل با استفاده از مدل QUAL2KW
۵۴سنتز سبز نانو ذرات سلنیوم با استفاده از عصاره میوه نسترن (Rosa canina)
۵۵بررسی اثرات ضد سرطانی نانوذره زیستی سلنیوم بر رده سلولی MCF-7 سرطان سینه
۵۶تاثیر بنومیل درون محیط کشت بر رشد ریزنمونه های گرهی قره قاط ( Vaccinium (arctostaphylos در شرایط درون شیشه ای
۵۷تاثیر محرک های رشد گیاهی فنیل آلانین، سالیسیلیک اسید و عصاره مخمر بر رشد ریزنمونه های قره قاط (Vaccinium arctostaphylos) در شرایط درون شیشه ای
۵۸ارزیابی میزان فنل تام، فلاونویید و آنتوسیانین برگ ریزنمونه های کشت شده قره قاط (Vaccinium arctostaphylos) در شرایط درون شیشه ای
۵۹بررسی تغییرات اقلیمی بارش و دمای ایستگاه کرمانشاه
۶۰بررسی تغییرات زمانی بارندگی در ایستگاه اردبیل با استفاده از تحلیل های آماری
۶۱بررسی ارتباط گازهای گلخانه ای وردسپهر با نوسانات بارش استان اردبیل
۶۲پهنه بندی آگروکلیماتولوژیکی استان البرز از نظر قابلیت کشت جوبا استفاده ازGIS
۶۳بررسی اشکال مورفوکلیماتیک و طبقه بندی مناطق مورفوکلیماتیک حال حاضردر مجموعه کوهستانی قله برد)مریوان( با استفاده از مدل پلتیر
۶۴بررسی تاثیر آب و هوا بر فعالیت گردشگری
۶۵تعیین مناطق مساعد برای کشت جو در استان البرز با استفاده ازGIS
۶۶روندیابی تغییرات گازهای گلخانه ای و بارش در ایستگاه های منتخب استان اردبیل بر مبنای آزمونT
۶۷بررسی معماری متناسب با عناصر اقلیمی در شهر تبریزبا استفاده از مدل های بیوکلیماتیک
۶۸پیش بینی وضعیت خشکسالیهای شهرستان خدابنده طی دوره 2050-2011با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری خروجی مدلLARS-WG
۶۹بررسی و طبقهبندی اشکال مورفوکلیماتیک گذشته(وورم) در مجموعه کوهستانی قله برد(مریوان)
۷۰تحلیل سینوپتیک بارش های سنگین استان همدان مطالعه موردی:2009/11/18میلادی 1388/08/27هجری شمسی
۷۱تحلیل اثر سامانه بلوکینگ در ایجاد بارش استان اردبیل مطالعه موردی: اکتبر 2008
۷۲بررسی آماری و همدیدی وقوع طوفان های تندری شهرستان پارس آباد روزهای 2007/10/18و1995/4/23
۷۳بررسی و تحلیل شرایط تغییر اقلیم تبریز تا سال 2040 بااستفاده از سناریوهای اقلیمی
۷۴استخراج و تحلیل الگوهای تراز 500 میلی بار مولد بارش سنگین در شهرستان اردبیل
۷۵تحلیل الگوهای مولد بارش های سنگین شهرستان اردبیل
۷۶ارزیابی ویژگی های اقلیمی و توان اکولوژیکی درخت به جهت کشت در استان اردبیل
۷۷بررسی تاثیر مدارس کارآفرین در کارآفرینی دانش آموختگان استان اردبیل
۷۸بررسی عددی تاثیر پوشش شفاف و تغییر ارتفاع آن در عملکرد کلکتورهای خورشیدی سهموی
۷۹توزیع اقتصادی بار با استفاده از الگوریتم بهینه سازی نهنگ
۸۰PREVALENCE OF SALMONELLA SEROGROUPS IN CHICKEN MEAT OF ARDABIL, NORTHWEST OF IRAN
۸۱SEROTYPING AND ANTIBIOTIC RESISTANCE PATTERNS OF ISOLATED SALMONELLA FROM ANIMAL FEED IN ARDABIL, NORTHWEST OF IRAN
۸۲بررسی کارایی سه نوع سمپاش پشتی ( تلمبه ای، اتومایزر، میکرونیر) در کنترل علف های هرزنازک برگ و پهن برگ کلزا
۸۳تاثیر زباله های شهری بر محیط زیست و راه هایی برای کاهش تاثیرات آن
۸۴پهنه بندی نواحی مستعد کشت زعفران در استان کردستان بر اساس بارش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
۸۵سنجش تناسب اراضی استان کردستان برای کشت زعفران بر اساس دما با استفاده از روش ویکور
۸۶برآورد جریان نقدینگی و سودآوری گاوداری های سنتی و صنعتی با سطوح مختلف تولید شیر استان اردبیل
۸۷روند بازدهی اقتصادی دامداری های سنتی و صنعتی با سطوح مختلف تولید شیر استان اردبیل
۸۸بررسی وضعیت پهنه بندی آگروکلیماتیک کشت درخت به در استان اردبیل
۸۹قارچ های میکوریز و تاثیر آن در کشاورزی
۹۰کشاورزی پایدار، حفظ سلامتی محیط زیست و انسان
۹۱جنبه های زیست محیطی تغذیه خاک با عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم
۹۲کنترل تنش های محیطی به وسیله باکتری های محرک رشد و قارچ های میکوریز
۹۳کنترل بیولوژیک بیماری ها در گیاهان با قارچ های میکوریز آربوسکولار
۹۴بررسی عوامل موثر بر رعایت اخلاق پژوهشی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازاد ساوه
۹۵مروری بر استفاده از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افراد معتاد
۹۶مروری بر ارتباط ادراک حمایت اجتماعی و اعتیاد
۹۷تحلیل قابلیت اطمینان سیستم قدرت با حضور ترانسفورماتور و برقگیر در محل اتصال خط هوایی و کابل زمینی
۹۸تاثیر آبیاری تکمیلی و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای گندم در شرایط دیم
۹۹تاثیر آبیاری تکمیلی و کودهای زیستی بر عملکرد دانه، شاخص های فلورسانس کلروفیل و برخی صفات فیزیولوژیک گندم در شرایط دیم
۱۰۰تولید سوخت بیوگاز از تخمیر پسماندهای آشپزخانه ای

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۷۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.