لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۹۶ مقاله شامل ۲۱۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Synergistic Effects Of Sulpride And SCH23390 On Kiss1 Gene Expressions In L-Dopa Treated PCOS Rats
۲تحلیل و بررسی چالش های مدیریت شهری در ایران
۳نقش هوش معنوی در پیش بینی فرسودگی شغلی نجات گران هلال احمر
۴پیش بینی رضایت جنسی زنان براساس هموابستگی و مولفه هایش
۵پیش بینی رضایت جنسی براساس ترس از صمیمیت در زنان
۶تاثیر راهبردهای چیرگی شناختی بر افزایش سرعت پردازش اطلاعات کودکان دارای اختلال یادگیری خاص شهرستان بیله سوار
۷بررسی تاثیر دنیای مجازی بر سبک زندگی سالم
۸نقش خودپنداره تحصیلی و کمال گرایی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان
۹بررسی احوالی مسنداله حدیقه ی سنایی (باب اول)
۱۰مطالعه تطبیقی سطح فکری در سمک عیار و سرگذشت ژیل بلاس
۱۱مطالعهی تطبیقی سطح ادبی در سمک عیار و سرگذشت ژیل بلاس
۱۲بررسی تاثیر خصوصیات پستی وبلندی بر تغییرات تولید اولیه پهن برگان علفی در چمنزارهای فندق لوی نمین
۱۳تغییرات تولید اولیه فرم رویشی گندمیان تحت تاثیر عوامل اقلیمی در مراتع چمنزار فندقلوی نمین اردبیل
۱۴بررسی رابطه تفکرمنفی تکراری و کمال گرایی بامیزان وسواس فکری عملی دربین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نورمرکزکرج
۱۵بازتاب اسطوره ی سیزی، در شعر ادونیس و مهدی اخوان ثالث
۱۶تاثیر مولفه های آموزش عالی کشاورزی بر بروز ویژگیهای کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد مطالعه: دانشجویان کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
۱۷بررسی وضعیت استخرهای سرپوشیده استان اردبیل از نظر امکانات مرتبط با معلولین
۱۸بررسی میزان کلر آب و تعداد دفعات اندازه گیری روزانه در استخرهای سرپوشیده استان اردبیل و مقایسه آن با استانداردهای موجود
۱۹ارزیابی ایمنی عناصر سازه ای و غیر سازه ای اماکن ورزشی استان اردبیل در میزبانی، دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای آسیا ( 2017)
۲۰ارزیابی وضعیت ایمنی بهداشتی اماکن ورزشی استان اردبیل در میزبانی دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای آسیا (2017)
۲۱تاثیر محیط فروشگاه بر خرید آنی در فروشگاه های ورزشی شهر اردبیل
۲۲ارتباط بین فشار CO2 خون شریانی و فشار CO2 انتهای بازدمی در سه شدت تمرینی
۲۳Experimental study of durability of concrete with different cement types subject to Freeze-Thaw cycles
۲۴بررسی اثر زلزله بر روی سقف های طره ای بلند
۲۵ساختمان های بتن مسلح با عایق ماندگار پلیمری
۲۶بررسی ارتباط فرونشست زمین و افت سطح آب های زیرزمینی در شهرستان کرج با استفاده از روش تلفیق وزنی در محیط GIS
۲۷بررسی افت آب های زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آ مار مطالعه موردی: دشت میان دربند کرمانشاه
۲۸تحلیلی بر کاربرد مهم ترین نقوش هندسی در هنر و معماری اسلامی
۲۹مروری بر مهم ترین انواع جلدسازی کتب در تمدن اسلامی
۳۰ارزیابی اثر فضای سبز(جنگلداری شهری)، به منظور کاهش آلودگی هوا درکلان شهرها
۳۱بررسی میزان تاثیرگذاری تکنولوژی نانو (آیروژل) در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
۳۲مقایسه قابلیت و کاربرد روش های انتگرال گیری مستقیم در تحلیل دینامیکی با استفاده از عملیات تکرارشونده
۳۳مقطع بهینه برای تیر پیوند در مهاربند واگرا
۳۴تحلیل وشناخت عناصر موجود در دربهای شهر تبریز
۳۵تحلیل کارکرد اقلیمی خانه های حیاط مرکزی بر اساس سایه و تابش (نمونه موردی: خانه های تاریخی اردبیل)
۳۶تعیین فرم مناسب ساختمان ها بر اساس دریافت بهینه تابش خورشیدی در شهر زنجان
۳۷مفهوم شناسی معماری مدرن با تاکید بر طراحی تیاتر
۳۸ارزیابی الگوهای مکان یابی در برنامه ریزی شهری
۳۹بررسی میزان برخورداری آموزشی شهرستانهای استان اردبیل به منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل ویکور
۴۰سیمای حضرت سلیمان (ع) در دیوان خاقانی
۴۱هویت یابی شخصیت عرفانی شیخ بابا روشن وتاثیر آن در اندیشه عارفان شمال غرب ایران ازمنظر مطالعات تاریخی و باستان شناختی
۴۲ارزیابی روغن، پروتیین و عملکرد دانه کلزا رقم اکاپی تحت تاثیرکودهای ریزمغذی در تراکم های مختلف کشت در شرایط اقلیمی اردبیل
۴۳اثر محلول پاشی گلیسین بتایین و اتانول بر عملکرد علوفه تر و خشک کل اسپرس تحت تنش خشکی
۴۴بررسی تاثیر محلول پاشی گلایسین بتایین و اتانول بر روی شاخص های جوانه زنی اکوتیپهای بالنگوی شهری (Lallemantia iberica F.&C.M.)
۴۵ارتباط برخی خصوصیات خاک با میانگین هندسی قطر خاکدانه(GMD)
۴۶ارزیابی ارتباط پارامتر آب قابل استفاده با برخی خصوصیات فیزیکی خاک
۴۷بررسی وابستگی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به برخی خصوصیات خاک
۴۸شبیه سازی برخی خصوصیات کیفی رودخانه بالیخلی چای اردبیل با استفاده از مدل QUAL2KW
۴۹سنتز سبز نانو ذرات سلنیوم با استفاده از عصاره میوه نسترن (Rosa canina)
۵۰بررسی اثرات ضد سرطانی نانوذره زیستی سلنیوم بر رده سلولی MCF-7 سرطان سینه
۵۱تاثیر بنومیل درون محیط کشت بر رشد ریزنمونه های گرهی قره قاط ( Vaccinium (arctostaphylos در شرایط درون شیشه ای
۵۲تاثیر محرک های رشد گیاهی فنیل آلانین، سالیسیلیک اسید و عصاره مخمر بر رشد ریزنمونه های قره قاط (Vaccinium arctostaphylos) در شرایط درون شیشه ای
۵۳ارزیابی میزان فنل تام، فلاونویید و آنتوسیانین برگ ریزنمونه های کشت شده قره قاط (Vaccinium arctostaphylos) در شرایط درون شیشه ای
۵۴بررسی تغییرات اقلیمی بارش و دمای ایستگاه کرمانشاه
۵۵بررسی تغییرات زمانی بارندگی در ایستگاه اردبیل با استفاده از تحلیل های آماری
۵۶بررسی ارتباط گازهای گلخانه ای وردسپهر با نوسانات بارش استان اردبیل
۵۷پهنه بندی آگروکلیماتولوژیکی استان البرز از نظر قابلیت کشت جوبا استفاده ازGIS
۵۸بررسی اشکال مورفوکلیماتیک و طبقه بندی مناطق مورفوکلیماتیک حال حاضردر مجموعه کوهستانی قله برد)مریوان( با استفاده از مدل پلتیر
۵۹بررسی تاثیر آب و هوا بر فعالیت گردشگری
۶۰تعیین مناطق مساعد برای کشت جو در استان البرز با استفاده ازGIS
۶۱روندیابی تغییرات گازهای گلخانه ای و بارش در ایستگاه های منتخب استان اردبیل بر مبنای آزمونT
۶۲بررسی معماری متناسب با عناصر اقلیمی در شهر تبریزبا استفاده از مدل های بیوکلیماتیک
۶۳پیش بینی وضعیت خشکسالیهای شهرستان خدابنده طی دوره 2050-2011با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری خروجی مدلLARS-WG
۶۴بررسی و طبقهبندی اشکال مورفوکلیماتیک گذشته(وورم) در مجموعه کوهستانی قله برد(مریوان)
۶۵تحلیل سینوپتیک بارش های سنگین استان همدان مطالعه موردی:2009/11/18میلادی 1388/08/27هجری شمسی
۶۶تحلیل اثر سامانه بلوکینگ در ایجاد بارش استان اردبیل مطالعه موردی: اکتبر 2008
۶۷بررسی آماری و همدیدی وقوع طوفان های تندری شهرستان پارس آباد روزهای 2007/10/18و1995/4/23
۶۸بررسی و تحلیل شرایط تغییر اقلیم تبریز تا سال 2040 بااستفاده از سناریوهای اقلیمی
۶۹استخراج و تحلیل الگوهای تراز 500 میلی بار مولد بارش سنگین در شهرستان اردبیل
۷۰تحلیل الگوهای مولد بارش های سنگین شهرستان اردبیل
۷۱ارزیابی ویژگی های اقلیمی و توان اکولوژیکی درخت به جهت کشت در استان اردبیل
۷۲بررسی تاثیر مدارس کارآفرین در کارآفرینی دانش آموختگان استان اردبیل
۷۳بررسی عددی تاثیر پوشش شفاف و تغییر ارتفاع آن در عملکرد کلکتورهای خورشیدی سهموی
۷۴توزیع اقتصادی بار با استفاده از الگوریتم بهینه سازی نهنگ
۷۵PREVALENCE OF SALMONELLA SEROGROUPS IN CHICKEN MEAT OF ARDABIL, NORTHWEST OF IRAN
۷۶SEROTYPING AND ANTIBIOTIC RESISTANCE PATTERNS OF ISOLATED SALMONELLA FROM ANIMAL FEED IN ARDABIL, NORTHWEST OF IRAN
۷۷بررسی کارایی سه نوع سمپاش پشتی ( تلمبه ای، اتومایزر، میکرونیر) در کنترل علف های هرزنازک برگ و پهن برگ کلزا
۷۸تاثیر زباله های شهری بر محیط زیست و راه هایی برای کاهش تاثیرات آن
۷۹پهنه بندی نواحی مستعد کشت زعفران در استان کردستان بر اساس بارش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
۸۰سنجش تناسب اراضی استان کردستان برای کشت زعفران بر اساس دما با استفاده از روش ویکور
۸۱برآورد جریان نقدینگی و سودآوری گاوداری های سنتی و صنعتی با سطوح مختلف تولید شیر استان اردبیل
۸۲روند بازدهی اقتصادی دامداری های سنتی و صنعتی با سطوح مختلف تولید شیر استان اردبیل
۸۳بررسی وضعیت پهنه بندی آگروکلیماتیک کشت درخت به در استان اردبیل
۸۴قارچ های میکوریز و تاثیر آن در کشاورزی
۸۵کشاورزی پایدار، حفظ سلامتی محیط زیست و انسان
۸۶جنبه های زیست محیطی تغذیه خاک با عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم
۸۷کنترل تنش های محیطی به وسیله باکتری های محرک رشد و قارچ های میکوریز
۸۸کنترل بیولوژیک بیماری ها در گیاهان با قارچ های میکوریز آربوسکولار
۸۹بررسی عوامل موثر بر رعایت اخلاق پژوهشی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازاد ساوه
۹۰مروری بر استفاده از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افراد معتاد
۹۱مروری بر ارتباط ادراک حمایت اجتماعی و اعتیاد
۹۲تحلیل قابلیت اطمینان سیستم قدرت با حضور ترانسفورماتور و برقگیر در محل اتصال خط هوایی و کابل زمینی
۹۳تاثیر آبیاری تکمیلی و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای گندم در شرایط دیم
۹۴تاثیر آبیاری تکمیلی و کودهای زیستی بر عملکرد دانه، شاخص های فلورسانس کلروفیل و برخی صفات فیزیولوژیک گندم در شرایط دیم
۹۵تولید سوخت بیوگاز از تخمیر پسماندهای آشپزخانه ای
۹۶بررسی انواع پیش تیمار و تاثیرات آنها بر روی بیوگاز تولیدی
۹۷طراحی و ساخت دستگا همزن ارتعاشی برای تولید بیوگاز
۹۸مقایسه کیفیت زندگی کاری وابعادآن در بین معلمان دوره ابتدایی مدارس شهری و روستایی شهرستان اردبیل درسال تحصیلی 97-1396
۹۹مقایسه حمایت سازمانی ادراک شده واشتیاق شغلی بین معلمان مرد وزن دوره ابتدایی شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 97-1396
۱۰۰تعیین سطح ریسک گریزی تولید در میان ذرت کاران دشت مغان استان اردبیل

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۹۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.