لیست مقالات بین المللی (ISI) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۸ مقاله شامل ۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Cognitive profile of individuals with obsessive-compulsive tendencies
۲Kurdish Speech Test: A validation study for children aged 3-5 years.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.