دانشگاههای شهر اراک

در شهر اراک تعداد 6 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر اراک صاحب امتیاز 25 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 240 شماره منتشر نموده اند. شهر اراک میزبان 25 همایش علمی تخصصی و 0 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر اراک, 25316 مقاله علمی شامل 5479 مقاله ژورنالی و 11493 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 5479 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر اراک تعداد 21,191 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 1,215 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر اراک

کل مراکز علمی
6
کل اساتید
1215 نفر
کل دانشجویان
21191 نفر
مقالات کنفرانسی
11493 مقاله
مقالات ژورنالی
5479 مقاله
مقالات بین المللی
8344 مقاله
کل همایشها
37
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر اراک در سال 1402

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

رتبه در کل کشور: 72

دانشگاه اراک

رتبه در کل کشور: 87

دانشگاه صنعتی اراک

رتبه در کل کشور: 247

نمایش دانشگاههای شهر اراک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

دانشگاه اراک

دانشگاه پیام نور واحد اراک

دانشگاه صنعتی اراک

دانشگاه علوم پزشکی اراک

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران