دانشگاههای شهر سنندج

در شهر سنندج تعداد 5 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر سنندج صاحب امتیاز 13 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 83 شماره منتشر نموده اند. شهر سنندج میزبان 50 همایش علمی تخصصی و 2 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر سنندج, 14889 مقاله علمی شامل 1015 مقاله ژورنالی و 6941 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 1015 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر سنندج تعداد 22,762 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 914 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر سنندج

کل مراکز علمی
5
کل اساتید
914 نفر
کل دانشجویان
22762 نفر
مقالات کنفرانسی
6941 مقاله
مقالات ژورنالی
1015 مقاله
مقالات بین المللی
6933 مقاله
کل همایشها
64
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر سنندج در سال 1397

دانشگاه کردستان

رتبه در کل کشور: 97

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

رتبه در کل کشور: 100

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

رتبه در کل کشور: 174

نمایش دانشگاههای شهر سنندج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشگاه پیام نور واحد سنندج

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دانشگاه کردستان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران