دانشگاههای شهر کرمانشاه

در شهر کرمانشاه تعداد 8 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر کرمانشاه صاحب امتیاز 14 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 163 شماره منتشر نموده اند. شهر کرمانشاه میزبان 34 همایش علمی تخصصی و 0 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر کرمانشاه, 37979 مقاله علمی شامل 5233 مقاله ژورنالی و 17072 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 5233 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر کرمانشاه تعداد 33,561 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 1,685 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر کرمانشاه

کل مراکز علمی
8
کل اساتید
1685 نفر
کل دانشجویان
33561 نفر
مقالات کنفرانسی
17072 مقاله
مقالات ژورنالی
5233 مقاله
مقالات بین المللی
15674 مقاله
کل همایشها
67
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر کرمانشاه در سال 1401

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

رتبه در کل کشور: 39

دانشگاه رازی

رتبه در کل کشور: 47

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

رتبه در کل کشور: 161

نمایش دانشگاههای شهر کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشگاه پیام نور واحد کرمانشاه

دانشگاه پیام نور واحد کنگاور

دانشگاه رازی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

موسسه آموزش عالی زاگرس

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران