دانشگاههای شهر سارى

در شهر سارى تعداد 11 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر سارى صاحب امتیاز 14 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 47 شماره منتشر نموده اند. شهر سارى میزبان 27 همایش علمی تخصصی و 1 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر سارى, 21033 مقاله علمی شامل 1254 مقاله ژورنالی و 11095 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 1254 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر سارى تعداد 32,110 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 1,683 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر سارى

کل مراکز علمی
11
کل اساتید
1683 نفر
کل دانشجویان
32110 نفر
مقالات کنفرانسی
11095 مقاله
مقالات ژورنالی
1254 مقاله
مقالات بین المللی
8684 مقاله
کل همایشها
74
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر سارى در سال 1397

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

رتبه در کل کشور: 59

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

رتبه در کل کشور: 83

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

رتبه در کل کشور: 117

نمایش دانشگاههای شهر سارى

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

دانشگاه پیام نور واحد ساری

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دانشگاه غیر انتفاعی مازیار رویان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

موسسه آموزش عالی ادیب مازندران

موسسه آموزش عالی روزبهان

موسسه آموزش عالی سارویه

موسسه آموزش عالی سنا

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران