لیست مقالات بین المللی (ISI) سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۰ مقاله شامل ۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Covalent immobilization of phytase on the multi-walled carbon nanotubes via diimide-activated amidation: structural and stability study.
۲Preparation and characterization of thermoplastic starch and cellulose nanofibers as green nanocomposites: Extrusion processing.
۳Cell-specific and pH-sensitive nanostructure hydrogel based on chitosan as a photosensitizer carrier for selective photodynamic therapy.
۴Intradialytic hypotension related episodes identification based on the most effective features of photoplethysmography signal.
۵Inulin hydrolysis by inulinase immobilized covalently on magnetic nanoparticles prepared with wheat gluten hydrolysates.
۶Production and characterization of vitamin D
۷Effects of grape seed extract, quercetin and vitamin C on ovine oocyte maturation and subsequent embryonic development.
۸A novel impedimetric glucose biosensor based on immobilized glucose oxidase on a CuO-Chitosan nanobiocomposite modified FTO electrode.
۹Large scale geographical mapping of essential oil volatiles in Heracleum (Apiaceae): identification of novel compounds and unraveling cryptic variation.
۱۰Photocatalytic inactivation of Vibrio fischeri using Fe
۱۱Thermoplastic starch foamed composites reinforced with cellulose nanofibers: Thermal and mechanical properties.
۱۲Rational engineering of Cel5E from Clostridium thermocellum to improve its thermal stability and catalytic activity.
۱۳Transient Expression of Biologically Active Anti-rabies Virus Monoclonal Antibody in Tobacco Leaves.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.