لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۰ مقاله شامل ۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی و تحلیل مقایسه ای عملکرد یک نمونه پمپ شناور درون چاهی از دیدگاه هیدرولیکی و مصرف انرژی
۲تحلیل تجربی یک مکانیزم ارتقاء عملکرد انرژی کولر گازی با بهره گیری از کندانسور تبخیری و آب تخلیه (Drain)
۳کاربرد فناوری رباتیک در توانبخشی مفصل مچ پا: قابلیت ها و الزامات طراحی
۴تحلیل عملکرد یادگیری عمیق برای تفکیک حالات حرکتی در فناوری پایش فعالیت های انسان به کمک حسگر های پوشیدنی
۵تحلیل رفتار شبکه عصبی کانولوشنی درتشخیص بیماری بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی
۶ساخت نانوکامپوزیت جدید با ساختار کیتوسان /فسفریک تری آمید/ نانو ذرات نقره برای حذف یون های کروم (VI) از آب آلوده
۷بررسی فعالیت ضدباکتریایی یک نانوترکیب جدید اورگانو فسفره حاوی استخلاف نیکوتین آمید: سنتز، شناسایی و مطالعه اثر اندازه ذرات

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.