آرم مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی

استان: تهران

شهر: تهران

مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران یک پژوهشگاه دولتی در شهر تهران، استان تهران است. در حال حاضر 50 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 97 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران را می توانید در زیر مشاهده نمایید.

کل مقالات داخلی
97
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
0 همایش
کل دانشجویان
0 نفر
کل اساتید
50 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

نمودار مقابل رتبه (Rank) مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران تاکنون 97 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 1 مقاله ژورنالی و 96 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 0 همایش توسط مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 44 مقاله مشترک با 14 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

شرکای علمی اصلی مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1398 محورهای اصلی مقالات علمی مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سال 1398 موضوع و می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سال 1398 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران بوده است.

طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

اساتید و اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران
نام مرکز: مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی استان: تهران شهر: تهران آدرس: میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، اراضی عباس آباد، ساختمان راه آهن ج.ا.ا، طبقه دوازدهم غربی وبسایت دانشگاه: http://rtc.rai.ir/ شماره تلفن: ۵۵۱۲۷۶۰۰ – ۵۵۱۲۷۶۰۱ – ۵۵۱۲۷۶۰۲ شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران