رتبه بندی موسسات غیرانتفاعی در سال 1387

موسسات غیرانتفاعی تاکنون تعداد 28130 مقاله کنفرانسی، 1118 مقاله ژورنالی و2107 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 موسسات غیرانتفاعی دارای 67165 عضو هیات علمی و 219912 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 205 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 19 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 60 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 3302 خبر رسمی را از موسسات غیرانتفاعی در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 148 موسسات غیرانتفاعی را در سال 1387 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

مجموع مقالات دانشگاه های دولتی کل کشور

رتبه بندی موسسات غیرانتفاعی در سال 1387

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران