رتبه بندی دانشگاههای آزاد در سال 1400

دانشگاههای آزاد تاکنون تعداد 467812 مقاله کنفرانسی، 142947 مقاله ژورنالی و90660 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 دانشگاههای آزاد دارای 27677 عضو هیات علمی و 1164680 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 984 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 393 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 6434 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 16203 خبر رسمی را از دانشگاههای آزاد در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 277 دانشگاههای آزاد را در سال 1400 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای آزاد

رتبه بندی دانشگاههای آزاد در سال 1400

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران