رتبه بندی دانشگاههای دولتی در سال 1400

دانشگاههای دولتی تاکنون تعداد 642638 مقاله کنفرانسی، 373309 مقاله ژورنالی و521764 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 دانشگاههای دولتی دارای 63271 عضو هیات علمی و 1012916 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 2330 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 1067 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 26056 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 32643 خبر رسمی را از دانشگاههای دولتی در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 141 دانشگاههای دولتی را در سال 1400 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای دولتی

رتبه بندی دانشگاههای دولتی در سال 1400

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران