رتبه بندی دانشگاههای دولتی در سال 1393

دانشگاههای دولتی تاکنون تعداد 405445 مقاله کنفرانسی، 49397 مقاله ژورنالی و401049 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 دانشگاههای دولتی دارای 64013 عضو هیات علمی و 1019533 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 1335 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 716 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 3463 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 16921 خبر رسمی را از دانشگاههای دولتی در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 150 دانشگاههای دولتی را در سال 1393 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

مجموع مقالات دانشگاه های دولتی کل کشور

رتبه بندی دانشگاههای دولتی در سال 1393

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران