رتبه بندی موسسات غیرانتفاعی در سال 1394

موسسات غیرانتفاعی تاکنون تعداد 33815 مقاله کنفرانسی، 1570 مقاله ژورنالی و1901 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 موسسات غیرانتفاعی دارای 67153 عضو هیات علمی و 220262 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 234 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 20 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 68 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 4529 خبر رسمی را از موسسات غیرانتفاعی در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 180 موسسات غیرانتفاعی را در سال 1394 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

مجموع مقالات دانشگاه های دولتی کل کشور

رتبه بندی موسسات غیرانتفاعی در سال 1394

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران