رتبه بندی موسسات غیرانتفاعی در سال 1394

موسسات غیرانتفاعی تاکنون تعداد 28793 مقاله کنفرانسی، 1177 مقاله ژورنالی و2785 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 موسسات غیرانتفاعی دارای 67142 عضو هیات علمی و 220093 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 206 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 19 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 63 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 3302 خبر رسمی را از موسسات غیرانتفاعی در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 148 موسسات غیرانتفاعی را در سال 1394 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

مجموع مقالات دانشگاه های دولتی کل کشور

رتبه بندی موسسات غیرانتفاعی در سال 1394

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران